ARTIKKELI

Kalatalouskeskukset ja kalastajaliitot kunnostivat viime vuonna yli 40 vesistökohdetta

Kaivinkone kunnostamassa kutu ja poikasalueita Kalkkistenkoskella helmikuussa.

Kalatalouden Keskusliiton maakunnalliset jäsenjärjestöt ovat aktiivisia kunnostajia. Viime vuonna kunnostettiin yhteensä huimat 41 kohdetta kahdentoista kalatalouskeskuksen ja kalastajaliiton alueella. Kunnostuksia toteutettiin virtavesissä, järvissä ja rannikolla.

Rannikolla kunnostettiin 7 ja virtavesissä 23 kohdetta

Kunnostuksilla parannettiin rannikon sekä virtavesien kalalajien elin- ja lisääntymisolosuhteita. Rannikolla kunnostettiin kuudessa kohteessa kevätkutuisille kaloille kutupaikkoja ja kutulahtia. Lisäksi yhteen kohteeseen rakennettiin haukitehdas.

Virtavesikunnostuksia toteutettiin yhteensä 23 kohteessa ja kunnostussuunnitelmia tehtiin 23 kappaletta. Kalojen kulkuun vapautui neljä kilometriä virtavesiä ja vaellusesteitä poistettiin kaksi. Yhteensä virtavesiä kunnostettiin hieman yli 10 kilometriä sekä kutu- ja poikasalueita melkein 7 hehtaaria.

Järvien kunnostukset keskittyivät lähinnä hoitokalastukseen ja vesikasvien niittoon.

Kalatalouskeskusten ja kalastajaliittojen virtavesikunnostukset 2022

Yhteistyötahot

Kunnostuksia toteutettiin yhteistyössä muun muassa kalatalousalueiden, osakaskuntien ja kuntien kanssa. Yhteistyötahoina oli lisäksi yrityksiä ja järjestöjä.

Kunnostukset vaativat vesialueenomistajan ja maanomistajan luvan. Kunnostuksia suunnitellessa on aina hyvä olla yhteydessä paikalliseen ELY-keskukseen ja varmistaa mitä lupia kunnostukseen tarvitaan. Mikäli kunnostusintoa ja halua tehdä töitä jonkin vesistön eteen löytyy, kannattaa ottaa yhteyttä maakunnallisiin kalatalouskeskuksiin ja kalastajaliittoihin. He suunnittelevat ja toteuttavat oman alueensa kunnostuksia sekä osaavat neuvoa kunnostusten suunnittelussa.

Lue lisää kunnostuksista

Olhavanjoen kunnostus
Sapsokosken kunnostus

 

Kirjoittajat: Niina Koivunen ja Heidi Moisio, Kalatalouden keskusliitto
Kuvat: Tapio Gustafsso ja Heidi Moisio, Kalatalouden Keskusliitto