Kalatalousalueen on laadittava aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma, jonka tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä käyttö ja tuotto sekä biologinen monimuotoisuus. Käyttö- ja hoitosuunnitelma ottaa huomioon lainsäädännön perusteella asetetut vaatimukset sekä valtakunnalliset hoitosuunnitelmat (Kalastuslaki 35-36 §). Suunnitelmalla muun muassa edistetään vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä.

Kalatalousalueiden tulee laatia käyttö- ja hoitosuunnitelma vuoden 2021 loppuun mennessä. Suunnitelman hyväksyy ELY-keskus. Hyväksymisen jälkeen käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa enintään kymmenen vuotta, mutta sitä suositellaan päivitettävän vuosittain.

Luonnonvarakeskus on laatinut tietopaketin kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmistelun tueksi. Lisäksi suunnitelmien laatimisessa voi käyttää apuna Luonnonvarakeskuksen vuonna 2018 valmistunutta Kalavarojen käyttö- ja hoito -opasta.