Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Kalatalousalueen on laadittava aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä käyttö ja tuotto sekä biologinen monimuotoisuus. Suunnitelmaa tehtäessä tulee ottaa huomioon lainsäädännön perusteella asetetut vaatimukset sekä valtakunnalliset hoitosuunnitelmat (Kalastuslaki 35-36 §). Suunnitelmalla muun muassa edistetään vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä.

Kalatalousalueiden tulee laatia suunnitelma vuoden 2021 loppuun mennessä. Suunnitelman hyväksyy ELY-keskus. Kalatalousalueen tulee järjestää kalavarojen käyttö ja hoito hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Viranomaisten on myös otettava toiminnassaan huomioon käyttö- ja hoitosuunnitelman yleiset suuntaviivat. Hyväksymisen jälkeen suunnitelma on voimassa enintään kymmenen vuotta, mutta on suositeltavaa että suunnitelma tarkastetaan vuosittain yleiskokouksen yhteydessä ja päivitetään tarvittaessa.

Luonnonvarakeskus on laatinut tietopaketin kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmistelun tueksi. Lisäksi suunnitelmien laatimisessa voi käyttää apuna Luonnonvarakeskuksen vuonna 2018 valmistunutta Kalavarojen käyttö- ja hoito -opasta.