Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Luvattomia kalastajia on paikoin paljon – tunnollinen kalastaja hoitaa luvat kuntoon ja merkitsee pyydyksensä oikein

Kalastuksenvalvoja tarkastaa kalanpyydyksen ja jättää siihen viestimerkin.

Kesälomat ovat alkaneet ja moni suuntaa lomallaan kalaan. Kalastuksenvalvojat ovat jo olleet liikkeellä ja jatkavat työtään koko kesän. Kalatalouden Keskusliitto haluaa muistuttaa kesäkalaan lähtijöitä tarvittavista kalastusluvista sekä kalanpyydysten merkintätavoista.

Kainuun Kalatalouskeskus ja Metsähallituksen eräpalvelut suorittivat kalastuksenvalvontaa Kuhmossa 14.–15.6. Kahden päivän aikana tarkistettiin yhteensä 133 pyydystä ja kohdattiin yhdeksän kalastajaa. Kaikilla kalastajilla olivat lupa-asiat kunnossa, mutta 36 pyydykseen jätettiin huomautus. Suurin osa huomautuksista koski pyydysten huonoa merkintää ja niistä puuttui pyydyksen asettajan yhteystiedot.

– Yhteenvetona voidaan todeta, että lupa-asiat olivat hyvällä mallilla ja pyydysten merkitsemisenkin suhteen on menty parempaa suuntaan vuosi vuodelta, kertoo kalatalousneuvoja Marko Salminen Kainuun Kalatalouskeskuksesta.

Aivan yhtä hyvin eivät asiat ole Pohjois-Savossa, jossa pidettiin kesän alussa paikallisten kalastuksenvalvojien, poliisin, Metsähallituksen ja ELY-keskuksen yhteinen suunnittelukokous kalastuksenvalvonnan terävöittämiseksi.

– Rautalammin reitin kalatalousalueella viime vuonna tarkastetuilta kalastajilta 27 % puuttui kalastukseen vaadittava kalastonhoitomaksu, harmittelee kalastusta itsekin valvova Pohjois-Savon Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Sami Kurenniemi.

18–69-vuotiaan kalastajan pitää lunastaa kalastonhoitomaksu

Onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaus ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia, joihin ei tarvita kalastuslupaa. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä.

Kalastonhoitomaksun maksettuaan voi kalastaa yhdellä vavalla lähes koko maassa. Kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastamaan Ahvenanmaalla, vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla tai ELY-keskusten määräämillä kieltoalueilla. Kalastuskieltoalueet löydät osoitteesta Kalastusrajoitus.fi.

Kalastonhoitomaksun voi hankkia Eräluvat.fi-verkkokaupasta, Eräluvat-sovelluksella tai Metsähallituksen palvelunumerosta 020 69 2424. Kalastonhoitomaksu maksaa vuodeksi 47 euroa, seitsemäksi vuorokaudeksi 16 euroa ja vuorokaudeksi 6 euroa.

Muuhun kalastukseen, kuten useammalla vavalla kalastukseen, pyydyskalastukseen ja ravustukseen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi aina, kalastajan iästä riippumatta, vesialueen omistajan myöntämä kalastuslupa.

Mistä saa vesialueen omistajan luvan?

Paikallisten kalastuslupien löytämistä helpottaa, kun tietää mille alueelle on menossa kalastamaan. Tietoa alueellisista kalastusluvista ja lupamyyjien yhteystietoja löytyy osakaskuntien ja kalatalousalueiden nettisivulta. Tarvittaessa kalatalousalueita ja alueiden yhteystietoja voi etsiä kalatalousaluekartan avulla.

Apua kalastuslupamyyjän löytämiseen saa myös paikallisesta kalatalouskeskuksesta tai kalastajaliitosta. Lisäksi kunnat ja kaupungit kertovat omilla nettisivuillaan vesialueensa kalastusluvista. Paikallisia kalastuslupia voi etsiä myös nettiluvanmyyjien sivuilta, nettiluvanmyyjiä on Suomessa useita.

Näin merkitset pyydyksesi oikein

Kalastukseen käytettävien pyydysten oikea merkintä on myös vesiturvallisuusasia. Seuraavilla ohjeilla pärjää jo hyvin.

1) Vesiliikennealueella pyydys on merkittävä 1,2 m vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan salkoon kiinnitetyllä vähintään 20 cm leveällä ja korkealla neliön muotoisella lipulla. Lippusalot tulee varustaa vähintään 2 senttimetrin heijastimella.

2) Pintaverkot (lähempänä pintaa kuin 1,5 metriä) tulee vesiliikennealueella merkitä kahdella päällekkäisellä lipulla. Lippusalot tulee varustaa vähintään 2 senttimetrin heijastimella.

3) Muilla alueilla merkki voi olla koho, joka ulottuu vähintään 15 cm pinnan yläpuolelle tai 40 cm pinnan yläpuolelle ulottuva lippusalko.

4) Merkintä viimeistellään yhteystiedoilla. Pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki tulee kiinnittää merkkisalon tai kohon yhteyteen.

Tarkemmat ohjeet kalastusasetuksen vaatimista pyydysmerkinnöistä löydät Kalatalouden Keskusliiton julkaisemasta Merkitse pyydyksesi oikein -esitteestä.

Lisätietoja kalastuksenvalvonnasta, kalastajan tarvitsemista luvista ja pyydysten oikeasta merkitsemisestä:

Kalatalousneuvoja Marko Salminen 
Kainuun Kalatalouskeskus 
Puh. 044 028 4999

Toiminnanjohtaja Sami Kurenniemi
Pohjois-Savon Kalatalouskeskus
Puh. 0400 251 826

Tiedottaja Tapio Gustafsson
Kalatalouden Keskusliitto
Puh. 044 493 1457