Osalle kalalajeista on säädetty pyyntimitat ja rauhoitusajat joita kalastajien tulee noudattaa.

Kalojen pyyntimitat, rauhoitusajat ja saaliskiintiöt

Kalastajien tulee noudattaa seuraavia rauhoitusaikoja ja luonnonvesistä pyydettyjen kalojen tulee täyttää seuraavat pyyntimitat leuan kärjestä suoraksi ojennetun ja yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen mitattuna.

Osassa vesistämme kalastusta on rajoitettu. Kalastusrajoituspalvelusta löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella.

Suojeluarvot

Uhanalaisille kaloille ja jokiravulle on vahvistettu suojeluarvot, joka tulee maksettavaksi mahdollisen sakkorangaistuksen lisäksi, jos kalastusrikoksen tai
-rikkomuksen yhteydessä on otettu saaliiksi uhanalaista kalaa. Esimerkiksi siikaa saa kalastaa kuten ennenkin, mutta jos sitä kalastaa mereen laskevasta joesta tai purosta syyskuusta marraskuuhun kestävän rauhoituksen aikana, tulee sakon lisäksi maksettavaksi 460 euron suojeluarvo per saaliiksi otettu siikayksilö. Sivusaaliina saatuja kaloja ei joudu korvaamaan, jos ne laskee heti takaisin veteen.

Klikkaa kuvat isommaksi!

 KalalajiRauhoitusaikaPyyntimitat/
saaliskiintiöt
 

Rasvaevällinen taimen
Kokonaan rauhoitettu kaikilla merialueilla.

Sisävesissä leveyspiirin 64º00'N eteläpuolella kokonaan rauhoitettu. Ei koske taimenta joka on pyydetty purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä.

Joessa ja purossa 1.9.–30.11.
Leveyspiirin 67º00'N pohjoispuolisissa vesissä vähintään 50 cm

Muualla, missä kalastus sallittu vähintään 60 cm

Purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä enintään 45 cm

Rasvaeväleikattu taimen
Joessa ja purossa 1.9.–30.11.Vähintään 50 cm


Lohi
Joessa ja purossa 1.9.–30.11.Vähintään 60 cm
Vapaa-ajankalastuksessa 2 lohta/vrk/hlö

Leveyspiirin 63º30'N pohjoispuolella Perämeressä vähintään 50 cm


Rasvaevällinen järvilohi
Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöt kokonaan rauhoitettu

Joessa ja purossa 1.8.–30.11.
Vähintään 60 cm


Rasvaeväleikattu järvilohi
Asetuksen karttaliitteen mukaisissa Vuoksen vesissä 1.6.–31.8.

Joessa ja purossa 1.8.–30.11.
Vähintään 60 cm

Vapaa-ajankalastuksessa 1 lohi/vrk/hlö Vuoksen vesistössä


Nieriä
Kokonaan rauhoitettu Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella

Muualla Vuoksen vesistössä 1.9.–30.11.
Vuoksen vesistössä vähintään 60 cm

Inarinjärvessä vähintään 45 cm


Harjus
Meressä kokonaan rauhoitettu

Sisävesissä leveyspiirin 67º00'N eteläpuolella 1.4.–31.5.
Leveyspiirin 67º00'N eteläpuolella vähintään 35 cm ja pohjoispuolella vähintään 30 cm


Siika
Mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.–30.11.-


Nahkiainen
1.4.–15.8.-


Kuha
-Vähintään 42 cm*


Ankerias

1.10.–31.1.


Jokirapu
Täplärapu
Kapeasaksirapu
1.11.–21.7. klo 12-

Tulostettava pyyntimitat, rauhoitusajat ja saaliskiintiöt taulukko.

* Ryhmään I kuuluvien kaupallisten kalastajien luonnonvesistä pyytämän kuhan tulee täyttää vähintään 40 cm Suomenlahden ulkopuolisilla merialueilla.

Huom! Pyyntimitat voivat vaihdella alueellisten päätösten johdosta.

Kalastusasetus ja sen karttaliitteet.

Kalagalleria