Tietosuojaseloste

Kalatalouden Keskusliiton ja KAPA Oy:n asiakasrekisteri

Tietosuojasi on meille tärkeä. Tallennamme vain sellaisia henkilötietoja, joita tarvitsemme tilauksen toimittamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen. Tässä selosteessa kerromme tarkemmin, mitä tietoja tallennamme ja mihin me niitä käytämme. 

Rekisterin sisältö ja käyttötarkoitukset

Asiakasrekisteriin tallennamme seuraavat tiedot henkilöistä, jotka ovat tilanneet meiltä tuotteita:
-Nimi
-Postiosoite
-Sähköpostiosoite
-Voimme myös tallentaa puhelinnumeron
-Ostetut tuotteet tai palvelut 

Asiakasrekisterin tietolähde on asiakkaan itse ilmoittamat tiedot. Käytämme asiakasrekisterin tietoja yksinomaan tilausten toimittamiseen ja mahdollisiin tilausta koskeviin yhteydenottoihin. Asiakkaan suostumuksella voidaan myös lähettää asiakastyytyväisyyskyselyjä ja tuotteita koskevia uutisia.

Tietojen luovuttaminen

Emme luovuta henkilötietoja tapeettomasti ulkopuolisille tahoille. TIlausten toimituksen osalta toimitukseen tarvittavat tiedot luovutetaan Postille postipakettien kuljetusta varten. Lehtitilaajien osalta postiosoite luovutetaan painotalolle lehtien postitusta varten. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. 

Rekisterin ylläpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii Kalatalouden Keskusliitto ry ja asiakasrekisterin vastuuhenkilönä toimii Heidi Moisio.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat:
Nimi: Kalatalouden Keskusliitto
Y-tunnus: 0202139-02
Postiosoite: Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
Sähköposti:kalastus@ahven.net
Puhelin: (09) 6844 590 

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus saada kopio sinusta tallennetuista tiedoista. Jos havaitset tiedoissamme virheitä tai puutteellisuuksia, korjaamme ne pyynnöstäsi kohtuullisen ajan kuluessa. Jos tietojen tallentaminen on perustunut suostumukseen, olet milloin tahansa oikeutettu peruuttamaan suostumuksesi. Jos pyydät tietojesi poistamista rekisteristämme, toteutamme tämän pyynnön, jollei voimassa oleva sopimussuhde tai lainsäädäntö velvoita meitä säilyttämään tietosi määrätyn ajan. Tietosuoja-asetuksen vastaisesta menettelystä rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle. Suomessa tietosuoja-asetuksen mukaisena valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu. Emme suorita automatisoitua päätöksentekoa (profilointia). Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada Kalatalouden Keskusliitolle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Tietojen säilytysaika ja suojaaminen

Tilausten tiedot säilytetään viimeisen tilauksen jälkeisen kalenterivuoden loppuun saakka. Tämän jälkeen rajoitetut tiedot jäävät kirjanpitoaineistoon, jonka säilytysaika on kirjanpitolain mukainen. Rekisterissä olevat tiedot suojataan käyttöoikeuksilla, salasanoilla ja säilytystilojen lukituksilla. Koko henkilöstö on saanut koulutusta tietosuojasta-asioista. Jos suojaustoimenpiteistä huolimatta sattuisi tietomurto, ilmoitamme tapahtuneesta tietosuoja-asetuksen määräämällä tavalla.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.