Kala on yleisnimitys vedessä eläville, pääasiassa kiduksilla hengittäville, vaihtolämpöisille ja kallollisille selkärankaisille eläimille.

Kalat aistivat ympäristöstä tietoa ja reagoivat vaihtuviin tilanteisiin lajityypillisellä tavalla. Kaloilla, niin kuin kaikilla selkärankaisilla, on viisi aistia: näkö-, kuulo-, maku-, haju- ja tuntoaisti. Näiden lisäksi kaloilla on kylkiviiva-aisti. Kylkiviiva-aistin avulla kalat havaitsevat veden paineaallot. Kalat käyttävät aistia muun muassa saalistukseen ja parveutumiseen. Kylkiviivan voi nähdä kalan kyljessä kulkevana viivana.

Kala on monipuolinen ja terveellinen elintarvike, joka sisältää runsaasti proteiineja, vitamiineja ja mineraaleja. Kalaa suositellaan syötäväksi kaksi kertaa viikossa kalalajeja vaihdellen.

Kalalajien tunnistaminen ei aina ole helppoa. Tunnistuksen voi aloittaa omasta saaliista. Apuna voi käyttää Suomen kalojen tunnistusopasta.

Kaloja voidaan käyttää erinomaisesti kouluopetuksessa. Oppilaiden itse onkimien kalojen lajintunnistus on hyvä alku. Kala avaamalla päästään tutkimaan sen sisäelimiä. Itse pyydetyn kalan iän selvittäminen Kalojen iänmääritys-esitteen avulla on hauska salapoliisityö, joka sopii hyvin vanhemmillekin kalastajille. Meillä on kaksi opettajille suunnattua diasarjaa; Kalasta tietoa ja Kalasta ruokaa, joita voi käyttää opetuksessa. Kalasta tietoa -visa alakouluille ja Kalasta tietoa -visa yläkouluille ovat tuntiopetukseen suunnattuja oppimateriaaleja. Molempiin sisältyy varsinaisen visan lisäksi opettajille tarkoitettu vastausmateriaali. Kalastus, enemmän kuin harrastus -video kertoo kalastuksesta nuorten harrastuksena kahden nuoren sanoin. Video sopii hyvin koulun oppitunnin alkuun johdannoksi aiheeseen.

Kaloihin voi tutustua kalastusaiheisissa tapahtumissa ja kalamarkkinoilla ympäri Suomen. Valtakunnallinen kalastuspäivä on vuosittain koululaisille suunnattu tapahtuma, jossa lapset pääsevät ohjatusti tutustumaan kaloihin, kalastukseen ja kalaruokiin. Kalastus on kivaa -esite kertoo lapsille hauskasti ja monipuolisesti suomalaisesta kalastuksesta.