Search
Close this search box.

Kaupallisen kalastuksen aloittaminen

ELY-keskuksen sivulta löytyy kooste kaupallisen kalastuksen aloittamiseen liittyvistä aiheista.

Kaupallisen kalastuksen tukimahdollisuudeteläke- ja työttömyysturva sekä työterveyshuolto on esitelty tällä sivustolla.

Itsenäiset kalastajat ovat yrittäjiä. Ennen kaupallisen kalastuksen aloittamista tulee ratkaista, millaisessa yritysmuodossa kalastusta harjoitetaan.

1. Yksityiset elinkeinoharjoittajat

Yksityisellä elinkeinoharjoittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka harjoittaa ammatti- tai liiketoimintaa. Elinkeinoharjoittaja voi käyttää apulaisia, joille maksetaan palkkaa. Yksityisen elinkeinonharjoittajan on suositeltavaa rekisteröityä kaupparekisteriin.

2. Yhtymät

Verottajan näkökulmasta yhtymä on kahden tai useamman luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön yhteenliittymä. Yhtymä ei ole itsenäinen verovelvollinen (kuten yhteisö), vaan sen tulo jaetaan verotettavaksi osakkaiden tulona.

3. Avoin yhtiö

Avoimessa yhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä, jotka yhdessä harjoittavat elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Yhtiömiehet voivat olla luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä. Avoin yhtiö perustetaan kirjallisella yhtiösopimuksella. Avoin yhtiö pitää ilmoittaa kaupparekisteriin.

4. Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiössä on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja vähintään yksi äänetön yhtiömies, jonka yhtiöpanos on rahamääräinen. Yhtiö perustetaan kirjallisella yhtiösopimuksella, jolla määritellään mahdollisimman tarkasti toimiala, yhtiömiesten panokset ja yhtiömiesten toiminnan puitteet. Kommandiittiyhtiö on ilmoitettava kaupparekisteriin.

5. Osakeyhtiö

Osakeyhtiö toimii osakeyhtiölain nojalla. Osakeyhtiötä perustettaessa on laadittava kirjallinen perustamissopimus ja yhtiöjärjestys. Osakeyhtiö ilmoitetaan aina kaupparekisteriin.