Bongaukseen ilmoitetut koululuokat ja niiden saamat kalojen lajimäärät

Taulukossa ovat vuoden 2019 koulukisaan ilmoittautuneet koulut ja luokat sekä kuinka monta eri kalalajia ne ovat saaneet. Luvut päivittyvät sitä mukaa kun uusia bongauksia ilmoitetaan.

Sijoitus Koulu (luokka) Kunta Eri kalalajeja