Search
Close this search box.

Päätöksenteko osakaskunnassa

Osakaskunnan tehtäviin kuuluu kaikki yhteistä aluetta koskevat hallinto- ja hoitotehtävät. Päätöksenteko osakaskunnassa tapahtuu osakaskunnan kokouksessa. Yhteisellä vesialueella osakaskunta päättää paitsi kalastuksesta, myös metsästyksestä.

Järjestäytyneen osakaskunnan toimielimiä ovat osakaskunnan kokous ja hoitokunta. Osakaskunnalla voi hoitokunnan sijasta tai sen lisäksi olla yksi tai useampi toimitsija.

Osakaskunnan kokous on ylin päättävä elin, joka on toimivaltainen kaikissa vähänkin merkityksellisemmissä asioissa yhteiseen alueeseen liittyen.

Hoitokunta on valmisteleva ja toimeenpaneva elin. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa valmistella toimintasuunnitelma ja -kertomus sekä talousarvio osakaskunnan kokouksen hyväksyttäväksi. Hoitokunta edustaa osakaskuntaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa. Hoitokunnalle voidaan osakaskunnan säännöissä antaa merkitykseltään vähäisiä muitakin tehtäviä hoidettavaksi.

Osakaskunnan säännöt

Järjestäytynyt osakaskunta noudattaa päätöksenteossaan omia sääntöjään, jotka on hyväksytty ensin osakaskunnan kokouksessa ja tämän jälkeen tarkastettu aluehallintovirastossa. Toimintaa ohjaa yhteisaluelaki.

Jos osakaskunta on ollut järjestäytynyt kalastuskuntana, sen säännöt eivät kaikilta osin täytä yhteisaluelain vaatimuksia. Tällöin on noudatettava lain säännöksiä. Osakaskunnan säännöt kannattaa uudistaa yhteisaluelain mukaiseksi.

Osakaskunnan mallisäännöt löydät osakaskunta sivuston oikeasta reunasta: ohjeita ja malliasiakirjoja.

Järjestäytymätön osakaskunta

Osakaskunta voi toimia myös järjestäytymättömänä ilman vahvistettuja sääntöjä. Tällöin päätösvaltaa käyttää osakaskunnan kokous. Myös järjestäytymätön osakaskunta on oikeustoimikelpoinen ja voi saada nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia.

Järjestäytymättömässä osakaskunnassa kokouskutsujen ja kokousmenettelyjen osalta noudatetaan yhteisaluelakia. Järjestäytymätön osakaskunta voi järjestäytyä kutsumalla koolle osakaskunnan kokouksen, jossa hyväksytään osakaskunnalle säännöt.

Osakaskunnan kokouksen koolle kutsuminen

Osakaskunnan kokouksen koolle kutsuminen on hoitokunnan tehtävä. Järjestäytymättömän osakaskunnan kutsuu koolle kuka tahansa osakkaista.

Kokouskutsussa pitää mainita kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa äänestetään osuuslukujen mukaisessa suhteessa tai jos yksimielisesti niin päätetään niin, että jokaisella on yksi ääni.

Merkitykseltään suuremmat asiat pitää hyväksyä määräenemmistöllä, eli niin, että päätöstä tukee vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja yksi kolmannes äänestäneistä osakkaista. Näitä asioita ovat esimerkiksi yhteisen alueen tai sen osan myyminen tai pitkäaikainen vuokraaminen, sääntöjen muuttaminen, velan ottaminen tai maksujen periminen osakkailta.

Tutustu yhteisaluelakiin Finlexissä.

Oletko vesienomistaja? – vastaa omistajakorvauksia koskevaan kyselyymme!

Kalatalouden Keskusliitto selvittää vuoden 2023 aikana maksettujen vesialueen omistajakorvausten käyttöä eri tarkoituksiin. Toivomme mahdollisimman monen osakaskunnan edustajan ja yksityisen vesialueen omistajan vastaavan kyselyyn, jotta saamme korvausten käytöstä ajan tasalla olevaa tutkittua tietoa. Kyselyn tulokset raportoidaan maa- ja metsätalousministeriölle sekä julkaistaan keskusliiton tiedotuskanavilla. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisistä vastauksista luovuteta tietoja eteenpäin.