Search
Close this search box.

Kalataudit ja -loiset

Kaloilla esiintyy useita erilaisia virus-, bakteeri- ja loistauteja. Virus- ja bakteeritaudeista useat ovat lohikalojen tauteja, mutta muutama virustauti, kuten IHN (tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio) saattaa tarttua myös muihin lajeihin. Osa virus- ja bakteeritaudeista esiintyy vain viljelyolosuhteissa, mutta esimerkiksi BKD (bakteeriperäinen munuaistauti) esiintyy Suomessa luonnonvesissä.

Lisätietoa kalataudeista löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Kalojen loisia voi esiintyä kalan pinnalla tai avatussa kalassa. Kaloilla on omat loisensa kuten kaikilla muillakin eläimillä. Suomen kaloissa esiintyy monimuotoinen loislajisto, joita saattaa esiintyä lähes kaikissa kalan elimissä, kuten iholla, kiduksilla, lihaksissa, silmissä, sydämessä ja maksassa. Kaikkia loisia ei voi havaita paljain silmin. Yleisin mikroskooppinen loistauti on valkopilkkutauti. Näkyviä yleisimpiä kalaloisia ovat loiskaihi, lokkilapamadot, haukimadot ja rakkoloisio. Suurin osa kalojen loisista on vaarattomia ihmiselle eivätkä tartu ihmiseen lukuun ottamatta leveää heisimatoa ja särjen maksamatoa.

Lisätietoja kalojen loisista löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Rapurutto

Rapurutto on Aphanomyces astaci-leväsienen aiheuttama tauti, joka on kotoisin Pohjois-Amerikasta. Pohjoisamerikkalainen täplärapu kantaa rapuruttoa luontaisesti. Rapurutto voi tuhota jokirapukannan täydellisesti ja sairastuttaa täplärapuja stressitilanteessa. Tauti saattaa esiintyä myös oireettomana jokirapu- sekä täplärapuvesistössä. Täplärapu on listattu EU:n kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luetteloon, mikä tarkoittaa, että täplärapuja ei saa istuttaa tai viljellä.

Rapurutto määritellään erittäin haitalliseksi vieraslajiksi. Vesistöstä toiseen liikkuvan on huolehdittava kalastus- ja ravustusvälineiden desinfioinnista. Veneiden tulisi kuivua auringon paisteessa ennen siirtoa toiseen vesistöön. Rapuja saa säilyttää sumpuissa vain siinä vesistön osassa, josta ne on pyydetty.

Rapurutto on välittömästi Ruokavirastoon ilmoitettava eläintauti. Lisätietoa rapurutosta löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Lisätietoa ravuista löytyy ravustus-sivultamme ja rapu-esitteestämme.