Search
Close this search box.

Pyydysten merkintä

Seisovien ja kiinteiden kalanpyydysten, kuten verkko, katiska, pitkäsiima tai rysä, selvästi havaittava merkintä on pakollista. Kalanpyydysten merkinnän tarkoituksena on parantaa veneilyturvallisuutta ja helpottaa kalastuksenvalvontaa.

Pyydysten merkintä vesiliikenteen käyttämillä alueilla

Kalastusasetuksessa vesialueet jaotellaan vesiliikenteen käyttämiin ja muihin alueisiin. Vesiliikenteen käyttämiä alueita ovat muun muassa väylät (katso kalastus kulkuväylällä sivun alalaidasta), mutta myös muut ominaisuuksiensa puolesta aluksille kulkukelpoiset vesialueet, joilla esiintyy satunnaista enemmän vesiliikennettä. Näillä alueilla pyydys on merkittävä 1,2 m vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan salkoon kiinnitetyllä vähintään 20 cm leveällä ja korkealla neliön muotoisella lipulla. Pintapyydys tulee vesiliikenteen käyttämillä alueilla merkitä kahdella päällekkäisellä lipulla. Lippusalot tulee varustaa vähintään 2 senttimetrin heijastimella.

Pyydysten merkintä muilla alueilla

Vesialueilla, joilla on ilmeistä, että pyydykset eivät haittaa vesiliikennettä tai vesialueen muuta käyttöä, riittää vähäisempi merkintä. Merkki voi olla koho, joka ulottuu vähintään 15 cm pinnan yläpuolelle tai 40 cm pinnan yläpuolelle ulottuva lippusalko. Koho ei saa olla läpinäkyvä. Lippu voi olla muodoltaan neliö tai kolmio, jonka lyhyimmän sivun pituus on vähintään 15 cm. Rapumerralle riittää 5 cm pinnan yläpuolelle ulottuva koho. Vähäisemmän merkinnän alueita ovat esimerkiksi pienet järvet ja lammet ja syrjäiset lahtialueet tai rantojen, karien ja kasvillisuuden läheisyydessä sijaitsevat alueet.

Yli 10 metriä pitkät pyydykset ja jadat on merkittävä molemmista päistä ja tarvittaessa myös haarojen päistä. Pyydysten merkintään käytettävien köysien tulee olla uppoavia tai varustettu painoin.

Pyydysten merkintä talvella

Jäältä kalastettaessa pyydys on merkittävä vähintään 1,2 m jään pinnasta ulottuvalla merkkisalolla, joka ei ole väriltään valkoinen. Samalla tavalla on merkittävä kaikki kalastamista varten tehdyt, halkaisijaltaan yli 40 cm:n avannot. Salkoon on laitettava kaikkiin sivusuuntiin näkyvä 2 cm korkea heijastin. Jos pyydys tai usean yhteen liitetyn pyydyksen muodostama kokonaisuus on pituudeltaan yli 10 m, on merkkisalkoa käytettävä pyydyksen molemmissa päissä.

Pyydyksiin nimi ja yhteystiedot

Pyydyksiin on merkittävä ainakin pyydyksen asettajan etu- ja sukunimi sekä puhelinnumero tai postiosoite, mielellään myös sähköpostiosoite. Yhteystiedot on merkittävä pyydyksen uloimman kohon, lippusalon tai merkkisalon yhteyteen. Lisäksi on käytettävä kalastusoikeuden osoittavaa merkkiä (pyydysmerkki), jos vesialueen omistaja sellaista vaatii. Pyydyskalastukseen ja ravustukseen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi aina vesialueen omistajan myöntämä kalastuslupa.

Merkitse pyydyksesi oikein -esite opastaa miten merkitä pyydykset lain edellyttämällä tavalla. Esite sisältää myös kuvia pyydysten merkintätavoista.

Kalastus kulkuväylällä

Kulkuväylällä ei saa kalastaa seisovalla pyydyksellä siten, että se vaikeuttaa kulkemista. Väylälle ei toisin sanoen saa asettaa seisovia pyydyksiä tai sen merkkejä (vesilaki 3 luvun 3 §). Liikkuvilla välineillä (kuten trooli, uistin) kalastaminen on sallittua. Väylällä kalastava alus ei kuitenkaan saa estää minkään aluksen navigointia väylällä.

Väylän haraussyvyyden alapuolelle saa asettaa pyydyksiä, jos pyydysmerkit ovat asetettavissa väyläalueen ulkopuolelle. Haraussyvyys on useimmiten suurempi, kuin merikartoista ilmenevä kulkusyvyys. Haraussyvyys ilmenee väyläpäätöksestä (saatavana Väylävirastolta).