Search
Close this search box.

Vastuullinen vesialueen omistaja

Vesialueella on aina omistaja. Suomen vesistä suuri osa on yhteisomistuksen piirissä. Yhteisen alueen omistajia ovat ne henkilöt, joille kiinteistörekisterin mukaan kuuluu osuus nimellä mainittuun vesialueeseen. Vesienomistajia on Suomessa yli miljoona.

Omaisuuden hoitaminen

Kiinteistön hoitaminen ja arvon ylläpitäminen on useimmalle tontin tai metsän omistajalle itsestäänselvyys. Vesialueen omistamiseen tulee suhtautua samalla tavalla. Hyvin hoidettu alue tuottaa omistajalleen iloa ja hyötyä.

Kalastuksen järjestäminen ja kalaveden hoito on jo lain perusteella vesialueen omistajan velvollisuus. Vastuullinen omistajuus on myös palkitsevaa. Hyvin hoidetusta kalakannasta riittää kalastettavaa yhteisen vesialueen osakkaille ja kalastuslupien ostajille. Kalastajat tuovat osakaskunnalle lupamaksuina tuloja, joita voidaan käyttää vesialueen hoitoon.

Osakaskunnan etujen valvominen

Vesialueille kohdistuu monenlaisia käyttöpaineita. Ne voivat olla rakennushankkeita, joihin omistajalla ei ole päätäntävaltaa, jolloin hankkeelle myönnetään viranomaislupa. Omistaja on kuitenkin aina asianosainen, ja hänellä on oikeus vaikuttaa viranomaisen päätöksen sisältöön. Jos alue lunastetaan tai siihen annetaan jollekin pysyvä käyttöoikeus, omistajalla on oikeus saada korvaus menetyksestään.

Vastuullinen omistajuus edellyttää aktiivisuutta vaatia oikeuksiensa toteutumista. Tätä tarvitaan ympäristölupa-asioiden lisäksi vaikkapa silloin kun ranta-aluetta kaavoitetaan tai jos veden pohjalle halutaan vetää sähkökaapeleita, vesijohtoja tai maalämpöputkistoja.

Vastuullinen vesienomistus -esite tarjoaa lisää tietoa vesien omistamisesta.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video