Vuoden Kalastuksenvalvoja

Kalatalouden Keskusliiton Vuoden Kalastuksenvalvoja -kilpailu käynnistyy 1. kesäkuuta!  Kilpailu kestää lokakuun loppuun asti ja voittaja valitaan marraskuussa.

Vuoden kalastuksenvalvoja palkitaan syksyllä

Suomessa kalastuksenvalvontaa tekevät valtuutetut kalastuksenvalvojat. Kalatalouden Keskusliitto valitsee heidän joukostaan kesällä 2023 Vuoden Kalastuksenvalvojan. Kilpailuun voi ilmoittaa mukaan joko itsensä tai tuntemansa kalastuksenvalvojan.

Kalastuksenvalvonta on tärkeä osa kalavesien hoitoa. Kalastuksenvalvonnalla varmistetaan, että kalastajilla on tarvittava kalastuslupa ja kalastuksessa noudatetaan kalastusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Kalastuksenvalvontaa vesillämme tekevät kalatalousalueen tai osakaskunnan valtuuttamat kalastuksenvalvojat. Valtuutettujen valvojien lisäksi kalastuksenvalvontaa tekevät poliisi, Rajavartiolaitos, Metsähallitus, ELY-keskus ja Tulli.

Kalatalouden Keskusliitto valitsee ja palkitsee Vuoden Kalastuksenvalvojan maa- ja metsätalousministeriön kalastonhoitomaksuvaroista rahoitetun Kalastuksenvalvonnan ja kalatalouden rakenteiden ja toimivuuden kehittämishanke 2023–2024 (KAKARA) osana. Lisäksi hankkeessa koulutetaan vanhoja ja uusia valvojia sekä parannetaan yhteistyötä kalastuksenvalvontaa suorittavien viranomaisten kanssa.

 

Vuoden Kalastuksenvalvojan valintakriteerit

1. Yhteistyökykyisyys 
2. Palvelualttius
3. Suunnitelmallisuus
4. Huolellisuus 
5. Ympäristötietoisuus

Kilpailu alkaa kesäkuussa - ilmoita kriteerit täyttävä kalastuksenvalvoja mukaan kisaan!

Kilpailu käynnistyy 1.6. ja kilpailuun voi ilmoittautua mukaan lokakuun loppuun asti. Vuoden kalastuksenvalvoja valitaan marraskuussa ja hänet tullaan esittelemään Suomen Kalastuslehdessä, sosiaalisessa mediassa ja lehdistötiedotteessa syksyllä 2023. 

Vuoden Kalastuksenvalvoja palkitaan laadukkailla Ursuitin Basicline Auto -paukkuliiveillä. 

Kilpailussa voidaan lisäksi myöntää erikoispalkinto tai kunniamaininta kalastuksenvalvojalle tai jollekin erityiselle kalastuksenvalvontateolle tai tavallisesta poikkeavalle toimintatavalle sekä valvontaa suorittavalle taholle.

Tämän paatin keulassa on paikka Vuoden Kalastuksenvalvojalle! Kuvan logo: Shutterstock

Ilmoittautuminen Vuoden Kalastuksenvalvoja -kilpailuun

llmoita kalastuksenvalvoja mukaan kilpailuun sähköpostiosoitteeseen kalastus(at)ahven.net tai kirjepostilla Kalatalouden Keskusliitto, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki. Kerro ilmoituksessa miksi juuri esittämästäsi valvojasta tulisi Vuoden kalastuksenvalvoja. Ilmoituksessa kannattaa huomioida valintakriteerit.

Sähköpostin otsikoksi tai kirjekuoreen merkintä ”Vuoden kalastuksenvalvoja”.