Search
Close this search box.

Kalastusluvat ja maksut

Vapaa-ajankalastuksen lupajärjestelmä

 KALASTUSTAPA


18-69

VUOTIAAT

ALLE 18 V. ja

70 V. TÄYTTÄNEET

Onkiminen,

pilkkiminen ja

silakanlitkaus

yhdellä vavalla

Maksuton

Maksuton

Viehekalastus

yhdellä vavalla ja yhdellä vieheellä

Kalastonhoito-

maksu

Maksuton

Kalastus usealla

vavalla ja vieheellä.

Pyydyskalastus ja

ravustusKalastonhoito-

maksu ja vesialueen

omistajan lupa

Vesialueen

omistajan lupa

Kalastus erikoiskohteilla

Kalastonhoito-

maksu ja vesialueen

omistajan lupa

Vesialueen

omistajan lupa

HUOM!
Onginta ja pilkintä sekä viehekalastus kalastonhoitomaksun nojalla on kielletty vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla. Lisäksi kalastusta voidaan rajoittaa ELY-keskuksen päätöksellä. Katso kalastusrajoitukset osoitteessa kalastusrajoitus.fi.

Erikoiskohteilla tarkoitetaan alueita, joissa kalastusta on rajoitettu esimerkiksi eräitä Metsähallituksen alueita sekä vaelluskalavesistöjen virta- ja koskipaikkoja.

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Kalastajat, jotka ovat ehtineet täyttää 65 vuotta 31.12.2023 tai ennen ovat vapautettuja kalastonhoitomaksusta. Kalastonhoitomaksulla saa harjoittaa viehekalastusta yhdellä vavalla ja vieheellä, vetouistelua yhdellä vavalla, vieheellä ja painovieheellä sekä kelaongintaa lähes koko maassa. Kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastamaan Ahvenanmaalla, vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla tai ELY-keskusten määräämillä kieltoalueilla. Kalastuskieltoalueet löydät osoitteesta Kalastusrajoitus.fi.

Muuhun kalastukseen, kuten useammalla vavalla kalastukseen, pyydyskalastukseen ja ravustukseen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi aina vesialueen omistajan myöntämä kalastuslupa.

Lisää kalastonhoitomaksusta ja tarkat maksuohjeet Kalastonhoitomaksu -alasivulta

Näin maksat kalastonhoitomaksun

Kalastonhoitomaksu on henkilökohtainen. Maksun yhteydessä kalastajalta kysytään nimi, yhteystiedot ja syntymäaika. Kalastonhoitomaksun voi ostaa myös toiselle, jolloin ostaja ilmoittaa tiedot kalastajasta, jonka puolesta on kalastuslupaa ostamassa.

Kalastonhoitomaksun voi hankkia osoitteesta Eraluvat.fiEräluvat-mobiilisovelluksella, Metsähallituksen palvelunumerosta 020 69 2424 tai Metsähallituksen luontokeskuksesta.

Kalastonhoitomaksut:
47 € / kalenterivuosi
16 € / 7 vuorokautta
6 € / vuorokausi

Kertyneillä varoilla ylläpidetään kalastusmahdollisuuksia ja pidetään huolta vesiluonnosta. Varoja myönnetään kalatalousalueille kalakantojen kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun, vesialueiden omistajille korvauksina vesien käytöstä kalastamiseen, järjestöille neuvontapalveluihin ja kalastuksenvalvontaan sekä eri toimijoille hankkeisiin, joilla parannetaan kalojen elinoloja. Metsähallituksen sivuilta voi lukea kalastonhoitomaksuvarojen kohdentamisesta ja katsoa esimerkkejä kalastonhoitomaksuilla rahoitetuista hankkeista.

Mistä paikallinen kalastuslupa?

Usealla vavalla kalastukseen, pyydyskalastukseen ja ravustukseen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi aina vesialueen omistajan myöntämä kalastuslupa.

Paikallisten kalastuslupien löytämistä helpottaa, kun tietää mille alueelle on menossa kalastamaan. Tietoa alueellisista kalastusluvista ja lupamyyjien yhteystietoja löytyy osakaskuntien ja kalatalousalueiden nettisivulta. Tarvittavia yhteystietoja voi tiedustella myös kalatalousalueiden toiminnanjohtajilta. Kalatalousalueita ja alueiden yhteystietoja voi etsiä kalatalousaluekartan avulla.

Apua kalastuslupamyyjän löytämiseen saa myös paikallisesta kalatalouskeskuksesta tai kalastajaliitosta. Lisäksi kunnat ja kaupungit kertovat omilla nettisivuillaan vesialueensa kalastusluvista. Paikallisia kalastuslupia voi etsiä myös nettiluvanmyyjien sivuilta, nettiluvanmyyjiä on Suomessa useita.

 

Kalastuslupa mukaan kalaan

Kalastuslupa ja kuitti kalastonhoitomaksun suorittamisesta tulee olla aina mukana kalastettaessa. Pyyntiä harjoittavan on annettava viranomaiselle tai kalastuksenvalvojalle tarpeellinen tieto nimestää, henkilötunnuksestaan tai sen puuttuessa syntymäajastaan ja kansalaisuudestaan sekä yhteystietonsa. Ikään perustuvan kalastusoikeuden todistamiseksi on pidettävä mukana henkilöllisyystodistusta.