Search
Close this search box.

Bli kommersiell fiskare

På NTM-centralens sidor hittar du information om att börja fiska kommersiellt

Självständiga fiskare fungerar som företagare. Innan man börjar som kommersiell fiskare måste man avgöra i vilken företagsform man vill utöva sitt fiske.

1 Enskild näringsidkare

Med enskild näringsidkare avser man en fysisk person som idkar yrkes- eller näringsverksamhet. Näringsidkaren kan använda medhjälpare, som betalas lön. Det är skäl för enskilda näringsidkare att registrera sig i handelsregistret.

2 Sammanslutningar

En sammanslutning betyder ur skattesynvinkel att två eller flera personer eller rättspersoner har gått samman för att idka näring. En sammanslutning är inte självständigt skatteskyldig (som ett samfund), utan intäkterna delas som skattepliktig inkomst mellan delägarna.

3 Öppet bolag

I ett öppet bolag måste det finnas minst två bolagsmän som utövar näringsverksamhet för att uppnå ett gemensamt ekonomiskt syfte. Bolagsmännen kan vara naturliga personer och/eller juridiska personer. Ett öppet bolag måste registreras i handelsregistret.

4 Kommanditbolag

Ett kommanditbolag består av minst en ansvarig bolagsman och minst en tyst bolagsman, vars insats i bolaget är ekonomisk. Bolaget grundas genom ett skriftligt bolagsavtal, där man så grundligt som möjligt beskriver verksamhetsområdet, bolagsmännens insatser och ramarna för bolagsmännens verksamhet. Ett kommanditbolag måste registreras i handelsregistret.

5 Aktiebolag

Ett aktiebolag fungerar enligt aktiebolagslagen. Då man grundar ett aktiebolag måste man uppgöra ett skriftligt avtal om bolagsbildning och bolagsordning. Ett aktiebolag ska anmälas till handelsregistret.