Kalatalousalue muodostuu kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta ja sen aluetta määritettäessä on otettava huomioon kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen ja vaelluskalojen elinkierto. Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen kalastuslain perusteella vesialueet jaettiin kalatalousalueiksi niiden omistussuhteista ja hallinnollisista rajoista riippumatta.

Uudet kalatalousalueet, yhteensä 118 kappaletta, ovat aloittaneet toimintansa vuoden 2019 alussa.

Kalatalousalueiden tietojärjestelmä Kalpa tarjoaa kalatalousalueen toiminnanjohtajalle pääsyn kiinteistötietoihin ja työkaluja käyttö- ja hoitosuunnitteluun. Lisätietoja Kalpa-järjestelmästä Ruokaviraston ohjeista: Kalpa lyhyesti, Kalpan käyttöoikeuksien hakeminen. Toiminnanjohtajan käyttöoikeudet kiinteistötietoihin haetaan hakulomakkeella KTJ-lupahakemus. Kalatalousalueiden yhteyshenkilöt ELY-keskuksissa: Kalatalousalueet ELY