Ahven.net

Kalatalouden Keskusliitto on valtakunnallinen, kaksikielinen kalatalouden kehittämis- ja edistämisjärjestö. Kalatalouden Keskusliitto on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa kalavarojen kestävän ja vastuullisen käytön ja hoidon puolestapuhuja ja toimija.

Kalatalouden Keskusliitto perustettiin Suomen Kalastusyhdistyksen nimellä vuonna 1891. Nykyisellä nimellään järjestö on toiminut vuodesta 1978 lähtien. Järjestön jäseniä ovat 21 maakunnallista kalatalouskeskusta ja kalastajaliittoa sekä kolme muuta jäsentä.

Kalatalouden Keskusliiton puheenjohtajana toimii Eeva-Maria Maijala Savukoskelta.

Tutustu Kalatalouden Keskusliiton toimintaan sähköisen esitteemme kautta.