Yritykset, järjestöt ja muut tahot voivat hakea tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 tavoitteiden mukaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

Tiedot hakumenettelystä sekä rahoituskohteista on koottu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman verkkoportaaliin.