Search
Close this search box.

Tukimahdollisuudet

Yritykset, järjestöt ja muut tahot voivat hakea tukea Euroopan meri- kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) Suomen toimintaohjelman 2021–2027 tavoitteiden mukaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

Tiedot hakumenettelystä, rahoituskohteista sekä ajankohtaisista asioista on koottu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman verkkoportaaliin. Ohjeita tuen hakemiseen löydät täältä.

Suunnitelman EMKVR:n hakumenettelyistä ja niiden avaamisajankohdasta voi tarkastaa täältä.

Hakemuksen jättäminen Hyrrä-tietojärjestelmään mahdollistaa sen, että hankkeen kustannukset tulevat tukikelpoisiksi hakemuksen jättämispäivästä alkaen siinä tapauksessa, että ELY-keskus tekee myöhemmin hankkeelle myönteisen tukipäätöksen. Toisin sanoen hankkeita voi alkaa toteuttaa jo tukihakemuksen jättämisen jälkeen hakijan omalla riskillä tiedostaen, että hankkeeseen saatetaan tehdä kielteinen tukipäätös.