Search
Close this search box.

Istutukset

Kalaistutusten tavoitteet vaihtelevat, istutuksilla voidaan esimerkiksi parantaa kalastussaaliita, ylläpitää uhanalaisia kalakantoja tai parantaa taantuneiden kalakantojen tilaa.

Suomen vesistöihin istutettavia lajeja ovat muun muassa eri siikamuodot kuha, harjus, meri- ja järvitaimen sekä meri- ja järvilohi. Pyyntikokoisista kaloista istutetaan eniten kirjolohta. Muita istutettavia lajeja ovat nieriä, hauki, eri särkikalalajit, nahkiainen ja ankerias. Jokialueilla tehdään myös taimenen ja lohen mäti-istutuksia. Kalojen lisäksi istutetaan jokirapuja. Istutuksia tekevät vesialueiden omistajat, kalastusviranomaiset, kalastusseurat, kalatalousalueet, kalatalouskeskukset, kalastajaliitot ja Luonnonvarakeskus.

Istutuksia suunniteltaessa on otettava huomioon miten veden laatu, vesistön ominaisuudet ja vesistön muut lajit sopivat yhteen istutettavan kalalajin kanssa. Istutuksia suunnittelevan tulee ottaa selvää vesistön luontaisesta lajistosta ja huomioida, ettei istutettava laji kilpaile luontaisen lajiston kanssa. Vesistökohtaista tietoa voi etsiä erilaisista raporteista, vesistötarkkailuista sekä käyttö- ja hoitosuunnitelmista. Tietoa voi kysyä myös vesialueiden omistajilta, kalatalousalueilta ja kalatalouskeskuksilta. Kannattaa myös miettiä miten muut, suunnitellut tai tehdyt, hoitotoimenpiteet sopivat yhteen istutusten kanssa. Esimerkiksi kalastuksen säätelyllä voidaan parantaa istutusten tuloksellisuutta.

Istutukset eivät saa vaarantaa luontaisia kala- ja rapukantoja. Täpläravun istuttaminen on kiellettyä, sillä täplärapu on listattu EU:n kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luetteloon. Uuden kalalajin tai -kannan kotiutusistutukseen sekä kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa määrittämättömään istutukseen on saatava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupa. Istutukset ovat sallittuja vain, jos istutettava laji kuuluu kalatalousalueen käyttö -ja hoitosuunnitelmaan. Lisätietoa istutuksia säätelevästä lainsäädännöstä löytyy tästä artikkelista.

Paikalliset kalatalouskeskukset tai kalastajaliitot osaavat neuvoa mistä istutettavia kaloja kannattaa tiedustella. Kaloja viljelevät muun muassa Luonnonvarakeskus, yksityiset kasvattajat ja kalatalouskeskukset.

Ruokaviraston ohje kalojen ja rapujen siirtäjille ja istuttajille neuvoo kalojen ja rapujen tautien vastustamista koskevasta lainsäädännöstä.

Ilmoitus istutusrekisteriin

Kaikista istutuksista on tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoitus istutusrekisteriin. Ilmoitus tehdään sähköisesti Sähi-sovelluksen kautta. Sovelluksesta voi hakea raportteja aiemmin tehdyistä istutuksista. Ilmoituksen laiminlyönti on vuodesta 2024 alkaen kalastuslain mukaan rangaistavaa. Vastuu ilmoituksen teosta on toimeksiantajalla, eli käytännössä istutuksen tilaajalla ja laskun maksajalla. Tiedot voi ilmoittaa sopimuksen perusteella myös toinen taho, esimerkiksi kalojen toimittaja tai välittäjä, mutta vastuu ilmoituksesta säilyy kuitenkin toimeksiantajalla.

Lisätietoja istutuksista, istutuksiin liittyvistä käytännöistä ja säädöksistä löytyy Kalojen ja rapujen istutus -esitteestämme.