Kalanpoikasia istutetaan vesistöihin veneestä käsin.

Kalaistutusten tavoitteet vaihtelevat, istutuksilla voidaan esimerkiksi parantaa kalastussaaliita, ylläpitää uhanalaisia kalakantoja tai parantaa taantuneiden kalakantojen tilaa.

Suomen vesistöihin istutettavia lajeja ovat muun muassa eri siikalajit, kuha, harjus, meri- ja järvitaimen sekä meri- ja järvilohi. Pyyntikokoisista kaloista istutetaan eniten kirjolohta. Muita istutettavia lajeja ovat nieriä, hauki, eri särkikalalajit, nahkiainen ja ankerias. Jokialueilla tehdään myös taimenen ja lohen mäti-istutuksia. Kalojen lisäksi istutetaan jokirapuja. Istutuksia tekevät vesialueiden omistajat, kalastusviranomaiset, kalastusseurat, kalatalousalueet, kalatalouskeskukset, kalastajaliitot ja Luonnonvarakeskus.

Istutuksia suunniteltaessa on otettava huomioon miten veden laatu, vesistön ominaisuudet ja vesistön muut lajit sopivat yhteen istutettavan kalalajin kanssa. Istutuksia suunnittelevan tulee ottaa selvää vesistön luontaisesta lajistosta ja huomioida, ettei istutettava laji kilpaile luontaisen lajiston kanssa. Vesistökohtaista tietoa voi etsiä erilaisista raporteista, vesistötarkkailuista sekä käyttö- ja hoitosuunnitelmista. Tietoa voi kysyä myös vesialueiden omistajilta, kalatalousalueilta ja kalatalouskeskuksilta. Kannattaa myös miettiä miten muut, suunnitellut tai tehdyt, hoitotoimenpiteet sopivat yhteen istutusten kanssa. Esimerkiksi kalastuksen säätelyllä voidaan parantaa istutusten tuloksellisuutta.

Istutukset ovat sallittuja vain, jos istutettava laji kuuluu kalatalousalueen käyttö -ja hoitosuunnitelmaan. Istutukset eivät saa vaarantaa luontaisia kala- ja rapukantoja. Täpläravun istuttaminen on kiellettyä, sillä täplärapu on listattu EU:n kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luetteloon. Jos istutettavaa lajia tai kantaa ei ole ennestään vesistössä, eikä sen istutusta ole määritelty käyttö- ja hoitosuunnitelmassa, on istutukseen haettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupa.

Kaikista istutuksista on tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoitus istutusrekisteriin. Ilmoitus tehdään sähköisesti Sähi-sovelluksen kautta. Sovelluksesta voi hakea raportteja aiemmin tehdyistä istutuksista.

Paikalliset kalatalouskeskukset tai kalastajaliitot osaavat neuvoa mistä istutettavia kaloja kannattaa tiedustella. Kaloja viljelevät muun muassa Luonnonvarakeskus, yksityiset kasvattajat ja kalatalouskeskukset.

Ruokaviraston ohje kalojen ja rapujen siirtäjille ja istuttajille neuvoo kalojen ja rapujen tautien vastustamista koskevasta lainsäädännöstä.