Suomessa istutetaan eri siikalajeja, kuhaa, harjusta, meri- ja järvitaimenta sekä meri- ja järvilohta. Pyyntikokoisista kaloista istutetaan eniten kirjolohta. Muita istutettavia lajeja ovat nieriä, hauki, eri särkikalalajit, nahkiainen ja ankerias. Jokialueilla tehdään myös taimenen ja lohen mäti-istutuksia. Kalojen lisäksi istutetaan jokirapuja. Istutuksia tekevät muun muassa vesialueiden omistajat, kalastusviranomaiset, kalastusseurat, kalatalousalueet, kalatalouskeskukset, kalastajaliitot ja Luonnonvarakeskus.

Istutusten tavoitteet vaihtelevat. Istutuksilla voidaan esimerkiksi parantaa kalastussaaliita, ylläpitää uhanalaisia kalakantoja tai parantaa taantuneiden kalakantojen tilaa.

Istutuksia suunniteltaessa on otettava huomioon miten veden laatu, vesistön ominaisuudet ja jo olemassa olevat lajit sopivat yhteen istutettavan kalalajin kanssa. Istutuksia suunnittelevan tulee ottaa selvää vesistön luontaisesta lajistosta ja huomioida etteivät istutettavat lajit kilpaile luontaisen lajiston kanssa. Vesistökohtaista tietoa voi hakea erilaisista raporteista, tarkkailuista, käyttö- ja hoitosuunnitelmista, osakaskunnilta, kalatalousalueilta ja kalatalouskeskuksilta. Kannattaa myös miettiä miten muut, suunnitellut tai tehdyt, hoitotoimenpiteet sopivat yhteen istutusten kanssa ja että ne vahvistavat toisiaan. Esimerkiksi kalastuksen säätelyllä voidaan parantaa istutusten tuloksellisuutta.

Istutukset ovat sallittuja vain, jos istutettava laji kuuluu kalatalousalueen käyttö -ja hoitosuunnitelmaan. Istutukset eivät saa vaarantaa luontaisia kala- ja rapukantoja. Täplärapua ei saa enää istuttaa, koska se on listattu EU:n kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luetteloon. Jos istutettavaa lajia tai kantaa ei ole ennestään vesistössä, eikä sen istutusta ole määritelty käyttö- ja hoitosuunnitelmassa, on istutukseen haettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupa.

Kaikista istutuksista on tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoitus istutusrekisteriin. Ilmoitus tehdään sähköisesti Sähi-sovelluksen kautta. Sovelluksesta voi hakea raportteja aiemmin tehdyistä istutuksista.

Paikalllinen kalatalouskeskus tai kalastajaliitto, osaa neuvoa mistä istutettavia kaloja kannattaa tiedustella. Kaloja viljelevät Luonnonvarakeskus, yksityiset kasvattajat ja kalatalouskeskukset.

Ruokaviraston ohje kalojen ja rapujen siirtäjille ja istuttajille neuvoo kalojen ja rapujen kasvattajia, ja muita alan toimijoita, kalojen ja rapujen tautien vastustamista koskevasta lainsäädännöstä.