Jos kalastajalla on yksikin työsopimussuhteinen työntekijä, on työterveyshuollon järjestäminen hänelle pakollista. Kalastajalle itselleen työterveyshuoltoon liittyminen on vapaaehtoista.

Työterveyshuollon palvelut hankitaan useimmin terveyskeskukselta. Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus tarjota asukkailleen näitä palveluja. Joissain tapauksissa kunnallisia työterveyspalveluja joko ei ole tai niiden tarjonta ei syystä tai toisesta ole tarvetta vastaava. Tällöin vastaavat palvelut voi hankkia myös yksityiseltä lääkärikeskukselta.

Kalastajien työterveyspalveluja koskevat samat periaatteet kuin muitakin MYEL-vakuutettuja (viljelijät, poronhoitajat). Lisätietoa kalastajien työterveyspalveluista löytyy Melan työterveyshuollosta ja Kelan yrittäjän työterveyshuollosta.

Työhyvinvointi

Työhyvinvointia kannattaa pohtia myös kalastajan ammatissa. Luonto määrrittelee pitkälti työolosuhteet kalastustyössä.

Omaan työhyvinvointiin voi vaikuttaa tehokkaasti kotikonstein, esimerkiksi liikkumalla säännöllisesti ja syömällä oikein. Mela on koonnut Kalastaja voi hyvin -esitteen aiheesta.