Search
Close this search box.

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen

Kunnostus- ja hoitohankkeissa on yleensä tarpeellista arvioida ja vähentää ulkoista kuormitusta, joka aiheutuu valuma-alueelta valuvista ravinteista ja kiintoaineksesta. Ulkoisen kuormituksen vähentämiseen tulee ensisijaisesti kiinnittää huomiota, mikäli halutaan varmistaa varsinaisten kunnostustoimien vaikutusten pysyvyyttä.

Piste- ja hajakuormitusta voidaan vähentää muun muassa rakentamalla pintavalutuskenttiä, kosteikkoja tai suojakaistoja, jotka pidättävät ravinteita ja kiintoainesta. Haja- ja loma-asutuksen vesistökuormitusta voidaan vähentää asianmukaisilla jätevedenkäsittelymenetelmillä.

Valuma-alueen määrittämiseen voi tarvittaessa käyttää Suomen ympäristökeskuksen VALUE-työkalua.