Osakaskunnan osakkaan tärkein oikeus on osallistua osakaskunnan päätöksentekoon. Osakaskunnan osakas voi osallistua osakaskunnan kokoukseen ja käyttää kokouksessa osuuttaan vastaavaa äänimäärää. Osakas voi myös vaatia päätöksen oikaisemista tai nostaa kanteen osakaskuntaa vastaan käräjäoikeudessa, jos ei tyydy päätökseen.

Osakkaalla on oikeus tutustua osakaskunnan kirjanpitoon ja muihin osakaskunnan toimintaan liittyviin asiakirjoihin, kuten osakaskunnan kokousten pöytäkirjoihin.

Osakkaalla on lähtökohtaisesti oikeus rajoituksetta käyttää yhteistä aluetta hyväkseen tavalla, joka ei estä muita osakkaita vastaavasti käyttämästä aluetta hyväkseen. Jos alueen oikeudenmukainen käyttö sitä edellyttää, tulee osakaskunnan päättää alueen käytöstä kokouksessaan tai sääntömääräyksellä. Tällöin eri osakkaiden käyttöoikeuksien tulee laajuudeltaan vastata osakkaiden osuuksien suuruuksia.

Oletko uusi osakaskuntatoimija?

Osakaskunta on tärkeä seudullinen yhdysside, niin vakituisille asukkaille kuin kesämökkiläisille. Hyvin toimivana se pitää huolta vesialueen kunnosta ja kalastosta.

Haluatko tuoda esille ehdotuksesi osakaskunnan kalastuksen järjestämisestä ja kalavesien hoidosta tai parantaa vesialueen tilaa? Ota yhteyttä oman osakaskuntasi toimijoihin. Osallistu osakaskunnan kokouksiin, keskustele ja päätä asioista.

Lisätietoja oman kalavetesi osakaskunnasta ja sen toiminnasta saat osakaskunnan puheenjohtajalta ja hoitokunnan jäseniltä. Voit ottaa yhteyttä myös maakunnallisiin kalatalouskeskuksiin ja kalastajaliittoihin tai Kalatalouden Keskusliittoon.