Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Fiskerihushållningscentralerna och fiskarförbunden restaurerade över 40 vattenobjekt ifjol

Kaivinkone kunnostamassa kutu ja poikasalueita Kalkkistenkoskella helmikuussa.

Centralförbundet för Fiskerihushållnings regionala medlemsförbund är flitiga att restaurera vatten. Ifjol restaurerade tolv fiskerihushållningscentraler och fiskarförbund sammanlagt imponerande 41 objekt. Restaureringar genomfördes både i vattendag, sjöar och längs med kusten. 

Sju restaureringsobjekt längs kusten och 23 i vattendragen

Genom restaureringarna förbättrade man fiskarnas levnads- och fortplantningsförhållanden längs kusten och i vattendragen. På kusten restaurerades på sex ställen lekplatser och -vikar vårlekande fisk. Därtill byggdes en så kallad gäddfabrik, det vill säga ett lekområde för gädda. 

I vattendragen genomfördes restaureringar vid 23 objekt och antalet nya restaureringsplaner som uppgjordes var likaså 23 till antalet. Genom restaureringarna frigjordes fyra kilometer vandringsleder och man tog bort två vandringshinder. Sammanlagt restaurerades strax över 10 kilometer vattendrag och man fick till stånd nästan 7 hektar nya lekområden i vattendragen.   

I sjöarna bestod restaureringarna främst av vårdfiske och slåtter av vattenväxter.

Bild: Fiskerihushållninscentralernas och fiskarförbundens vattendragsrestaureringar år 2022 (OBS. Bilden omfattar inte kust- och sjörestaureringarna).

Samarbetsparter

Restaureringarna genomfördes i samarbete med bland annat fiskeriområden, delägarlag och kommuner. Bland samarbetsparterna fanns också företag och föreningar. Restaureringar kräver alltid tillstånd av vattenområdets ägare och beroende på fall, även av markägaren.

Då man planerar restaureringar är det alltid bra att vara i kontakt med sin lokala NTM-central för att säkerställa sig om vilka tillstånd som behövs. Om man är intresserad av restaureringar och att jobba för vattnens väl, lönar det sig att kontakta de regionala fiskerihushållningscentralerna och fiskarförbunden. De planerar och genomför restaureringar inom sitt eget område och kan ge råd åt dem som planerar genomföra en restaurering.   

Läs mer om restaureringar

Olhavanjoen kunnostus (på finska)
Sapsokosken kunnostus (på finska)

 

Text: Niina Koivunen och Heidi Moisio, Centralförbundet för Fiskerihushållning
Bild: Tapio Gustafsson och Heidi Moisio, Centralförbundet för Fiskerihushållning