Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Olhavanjoella kunnostettiin yli 38 000 neliötä viime vuonna

Olhavanjoen kunnostus, Perämeri

Viime vuonna Olhavanjoella, Perämerellä, kunnostettiin viisi kohdetta, joiden yhteispinta-ala oli 38 100 m2. Kunnostukset tehtiin kalataloudellisen kunnostussuunnitelman mukaisesti ja kunnostustoimissa kiinnitettiin erityistä huomiota lohikalojen kutu- ja poikasalueisiin. Työnohjauksen roolissa toimi Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry.

Jokeen rakennettiin kivikynnyksiä ja korjattiin jo olemassa olevia kynnyksiä, aukaistiin uomia, asennettiin ison kalan asentokiviä sekä rakennettiin asentomonttuja. Kutusorakoita rakennettiin parikymmentä, poikasalueita rakennettiin otollisille paikoille ja jo olemassa olevia poikasalueita kunnostettiin. Uomiin asetettiin myös suojakiviä.

Kunnostustoimenpiteiden jälkeen joella on tarpeellista toteuttaa kalaston seurantaa esimerkiksi sähkökoekalastuksella, jotta kunnostustöiden vaikuttavuutta voidaan arvioida. Sähkökoekalastuksia suositellaan tehtäväksi ainakin kolmena perättäisenä vuonna. Seurantaan on kaavailtu tehtäväksi myös kutupesäkartoitus, jotta nähdään, onko lohikalat hyväksyneet tehdyt kutusoraikot.

Olhavanjoen kunnostuksia on aiemmin tehty vuosina 2018–2019 ja nyt toisen vaiheen kunnostuksia suoritettiin vuosina 2020 ja 2022. Ensimmäisen vaiheen kunnostuksista voi lukea lisää täältä https://www.olhava.fi/luonto/vesistojen-kunnostus/

Lisätietoja kunnostuksista

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry

Kuva: Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry