Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Kalojen ja rapujen istuttamisesta

Kesä kurkkii nurkan takana. Useimmat osakaskunnat ovat kevätkokouksensa pitäneet. Kesällä toivottavasti nautitaan oman vesialueen antimista ja maisemista. Kesällä saattaa lisäksi olla aikaa vesien hoidolle ja kenties rapujen ja kalojen istuttamiselle vesialueella. Istutustoiminta voi olla todella antoisaa ja kannattavaa toimintaa paitsi kotitarve- ja virkistyskalastuksen, myös uhanalaisten tai taantuneiden kalakantojen elinvoimaisuuden ylläpitämisen näkökulmasta.

Kalojen ja rapujen istuttamisesta säädetään kalastuslain 8 luvussa. Istutustoimintaa ohjaa myös kansallinen vieraslajistrategia vuodelta 2012. Istutustoimintaa on kalastuslaissa raamitettu siten, että lähtökohtaisesti vain käyttö- ja hoitosuunnitelmaan sisältyvät istutukset ovat sallittuja. ELY-keskuksen poikkeusluvalla voidaan toteuttaa muita istutuksia, mutta luonnon monimuotoisuutta heikentävät istutukset ovat aina kiellettyjä. ELY-keskus voi myöntää luvan käyttö- ja hoitosuunnitelmaan sisältymättömälle istutukselle, jos istutus ei vaikeuta kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden toteuttamista eikä vaaranna kohdevesistön kala- tai rapukannan elinvoimaisena säilymistä taikka luonnon monimuotoisuutta.

Lisäksi on muistettava, että istutuksesta on ilmoitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa istutusrekisteriin. Istutusrekisteriin ilmoittaminen on mahdollista tehdä sähköisesti internetissä Sähi-sovelluksen kautta. Sovelluksesta voi hakea raportteja aiemmin tehdyistä istutuksista. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Istutusrekisteriin talletetaan jokaisesta kalanistutuksesta istuttajan nimi, istutettu laji ja kanta, istutettavan erän alkuperä, istukkaiden koko, ikä ja kappalemäärä sekä istutuspaikka ja -aika.

ELY-keskusten kalatalousviranomaisilta voi kysyä neuvoja oikean kala- ja rapulajin ja kannan valinnasta ja sopivista istutustiheyksistä sekä siitä, onko istutus kannattava. Paikalliset kalatalouskeskukset osaavat neuvoa mistä istutettavia kaloja kannattaa tiedustella. Kaloja viljelevät muun muassa Luonnonvarakeskus, yksityiset kasvattajat ja kalatalouskeskukset. Ruokaviraston ohje kalojen ja rapujen siirtäjille ja istuttajille neuvoo puolestaan kalojen ja rapujen tautien vastustamista koskevasta lainsäädännöstä.

Mikäli kaloja tai rapuja istutetaan vesistöön luvatta tai istutusrekisteriin ilmoittaminen laiminlyödään, voi kyseeseen tulla kalastusrikkomus tai -rikos. Laiton istuttaminen on kalastuslain 118 §:n 1 momentin 8 kohdan vastainen teko. Lievempänä tekomuotona kalastusrikkomuksesta seuraa päiväsakkoa. Laittoman istuttamisen vakavampi tekomuoto on puolestaan rikoslain 48a luvun 2 §:n 1 momentin 4 kohdan vastainen teko. Kalastusrikos voi realisoitua, jos istutus on omiaan aiheuttamaan vaaraa tai vahinkoa kalakannalle tai kalavedelle ja rikos tehdään tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Lisäksi kalastusrikoksen yritys on rangaistava teko. Kalastusrikoksesta voi ankarimmillaan seurata kaksi vuotta vankeutta.

Kirjoitus on julkaistu Suomen Kalastuslehdessä 4/2022.

Teksti Elias Rauhala, Kalatalouden Keskusliitto

Kuva Tapio Gustafsson, Kalatalouden Keskusliitto

Tilaa Suomen Kalastuslehti itsellesi tästä