Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Finlands bästa delägarlag finns i norra Österbotten

Finlands bästa delägarlag

Kuivaniemi delägarlag från Ijo i norra Österbotten har utsetts till Finlands bästa delägarlag i en tävling anordnad av Centralförbundet för Fiskerihushållning. På delad andra plats kom Rasvanki-Virmasvesi delägarlag från norra Savolax och Judinsalo delägarlag från norra Päijänne.

Sammanlagt 13 delägarlag från runt om i Finland deltog i tävlingen. En jury utvärderade tävlingsbidragen utgående från kriterier fastställda på våren. Viktiga kriterier var bland annat fiskevård och fiskeövervakning, aktiv verksamhet, fisketillståndsförsäljning och att delägarlaget aktivt kommunicerar om sin verksamhet exempelvis på egna nätsidor eller i sociala media. Delägarlagen kunde få tilläggspoäng om man till exempel hållit stämmor på distans under coronapandemin.

– De delägarlag som prisbelöntes var väldigt olika till sina egenskaper. Tävlingen visar att vi har en väldigt högklassig delägarlagsverksamhet i Finland, konstaterar verksamhetsledare Vesa Karttunen från Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Kuivaniemi delägarlag glada över vinsten

Kuivaniemi delägarlag som kammade hem segern i tävlingen, har förverkligat en långsiktig plan för att förbättra vattnen i Kuivajoki och dess närhet. Delägarlaget sköter exemplariskt om sin ekonomi och får intäkter för att utveckla sin verksamhet bland annat genom att arrendera ut sina vatten för kommersiellt fiske och till ett vindkraftsbolag. Med intäkterna möjliggörs en mångsidig verksamhet, som gagnar hela verksamhetsområdet.

– Då vi skrev vår tävlingsansökan lade vi märke till att vi under årens lopp gjort flera åtgärder som i tävlingen räknades upp som kriterier för ett bra delägarlag. Såklart hoppades vi att vi skulle klara oss bra i tävlingen, men vinsten kom ändå som en överraskning, säger Kuivaniemi delägarlags ordförande Olli Dahl glatt.

Delad andra plats värmer

Representanter för både Judinsalo och Rasvanki-Virmasvesi delägarlag gläder sig över att talko- och frivilligarbetet på det här sättet visas uppskattning. Att delägarlagen ges en erkänsla för det arbete som görs.

– Det här ger ytterligare inspiration och motiverar att hålla uppe standarden konstaterar Jouko Halonen, vice ordförande för Judinsalo delägarlag.

Timo Oranen, sekreterare för Rasvanki-Virmasvesi delägarlag, önskar i sin tur påminna att delägarlagsverksamheten handlar om så mycket mer än att bara vårda fiskbestånden och fångstsäkerheten.

I Finland finns över 20 000 vattendelägarlag. Delägare i ett delägarlag blir man då man äger en fastighet som har en andel i ett samfällt vatten. Andelarna framgår ur fastighetsregisterutdraget, som kan fås från Lantmäteriverket.

Rätten till fiske hör ihop med vattenägandet. Delägarna har rätt att fiska på delägarlagets vatten i enlighet med sitt andelstal. Delägarlaget kan även sälja fisketillstånd till utomstående och sätta villkor för de fisketillstånd som säljs. Delägarlaget ska ordna sitt fiske i enlighet med fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan.

Tilläggsuppgifter

Finlands bästa delägarlag – tävlingens regler och utvärderingskriterier.

Verksamhetsledare Vesa Karttunen, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. 050 3850 875

Ordförande Olli Dahl, Kuivaniemi delägarlag, tel. 040 540 1070

Viceordförande Jouko Halonen, Judinsalo delägarlag, tel. 040 869 3553

Sekreterare Timo Oranen, Rasvanki-Virmasvesi delägarlag, tel. 0440 841 271

Tävlingen Finlands bästa delägarlag ordnades som en del av Centralförbundet för Fiskerihushållnings KEKO 2021–2022 -projekt. I projektet utvecklar man fiskeövervakning, myndighetssamarbete samt synliggör fiskerifältets verksamhet och välkändhet. Projektet finansieras ur Jord- och skogsbruksministeriets fiskevårdsavgiftsmedel.