Search
Close this search box.

Rekordfiskar

Rekordfiskar anmäls till rekordfiskregistret

Rekordfisknämnden sammanträder två gånger om året, i februari och september. Du kan anmäla din rekordfisk till rekordfisknämnden genom att fylla i en elektronisk anmälan under ”Gör din anmälan här” nedan. Blanketten finns endast på finska. Bekanta dig ändå först med reglerna och anmälningsgränserna nedan. Dataskyddsbeskrivning (på finska)

Regler för Finlands rekordfiskregister

I början av år 2000 grundades det ett nytt rekordfiskregister i Finland. Orsaken var att en del av de gamla rekorduppgifterna var bristfälliga eller till och med felaktiga och det var omöjligt att kontrollera om uppgifterna stämde. De gamla registren förblir en viktig del av finländsk fiskehistoria. I det nya registret samlas uppgifter om rekordfiskar och -kräftor från 2000-talet.

 

Man har definierat ett nytt undre mått för varje fisk- och kräftart. De fiskar som överskrider undre måtten har möjlighet att granskas och godkännas av rekordfisknämnden. För större fiskar anges gränserna enligt vikt, för mindre fiskar och kräftor är det längden som avgör. För vissa sällsynta arter har man inte definierat någon undre gräns, men även dessa fiskar kan tas med i registret.

 

Nya serier för fisk som släpps tillbaka

 

Rekordfisknämnden fattade i februari 2023 ett historiskt beslut att öppna helt nya serier för fisk som släpps tillbaka. De här serierna bygger på fiskens läng. De nya serierna och deras anmälningsgränser är: abborre 50 cm, harr 58 cm, karp 90 cm, gös 100 cm och gädda 120 cm. Med beslutet vill nämnden förbättra fiskarnas möjligheter att anmäla fisk som släpps tillbaka. Fisken förs in i samma tabell som viktrekorden, men på en egen rad. I fortsättningen finns det alltså för dessa fiskarters del både viktrekord samt längdrekord.

 

Rekordfisknämnden klassificerar fiskarna och kräftorna enligt hur fångsten dokumenterats och hur pålitliga uppgifterna är i tre klasser (A,B,C). Registret särskiljer även på fångstredskapen. För att sporra fiskarna har Naturhistoriska centralmuseet lovat en glasfiberavgjutning av fisken till halva priset om fiskaren önskar en sådan.

Finlands rekordfiskregister ersätter inte de gamla traditionella registren som olika organisationer och tidningar inom branschen upprätthåller, utan registret kompletterar dem. Anmälningarna till registret skickas inte direkt till nämnden, utan enligt gammal modell till de någon av organisationerna eller tidningarna. Dessa instanser vidarebefordrar sedan de anmälningar som uppfyller undre måttet vidare till rekordfisknämnden.

 

Finlands rekordfiskregister är resultatet av ett brett samarbete. Med i nämnden finns följande instanser: Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, Finlands Yrkesfiskarförbund, Centralförbundet för Fiskerihushållning, Naturhistoriska centralmuseet Finlands miljöcentral, tidningen Erä, tidningen Metsästys ja Kalastus samt Helsingin Sanomat. Forskare Kari Nyberg från Helsingfors universitet är ordförande.

 

Instruktioner för att anmäla rekordfiskar

 

Längd

Mät fiskens längd från ändan av käken till fenspetsen, med en millimeters noggrannhet. Placera fisken på ett jämt underlag och mät längden längs med fisken, inte över fisken. Mät även största omkrets.

Kräftor mäts från pannspets till stjärtspets med en millimeters noggrannhet. För ullhandskrabban mäts ryggsköldens bredd från bredaste stället, taggarna medräknade. 

 

Vikt

Väg helst fisken eller kräftan på en butiks- eller postvåg, så får du vikten med ett grams noggrannhet. Om du inte genast har möjlighet att väga fisken, förvara den orensad så kallt som möjligt tills du kan väga den.

 

Bekräftelse

Skaffa tvåoberoende vittnen till mätningen och vägningen, i butiken kan du t.ex. be expediterna till hjälp. Skriv ett vägningsbevis ur vilket fisk- eller kräftarten framgår, var och när den vägdes, på vilken typ av våg och vittnenas kontaktuppgifter. Om vågen skriver ut ett kvitto skall du bifoga det till beviset.

 

Övriga bevis

Ta fotografier av fisken eller kräftan på så nära håll som möjligt. Ta förutom traditionella fångstfotografier också bilder där fisken eller kräftan är på ett jämnt underlag och du har lagt ett bekant föremål bredvid fisken, t.ex. en tidning eller en tändsticksask för att ge bilden perspektiv. Det är även bra att ta bilder vid själva vägningen.

I mätningsfotografiet måste hela fisken synas och bilden ska vara tagen uppifrån och fotot tas uppifrån så att kameran hålls ovanför fiskens nos, inte så att kameran hålls mitt över fisken. Fiskens längd ska kunna påvisas på ett pålitligt sätt från fotografiet. Tilläggsbilder och eventuell video ger ett större bevisvärde.

Om möjligt, frys ned fisken eller kräftan hel för eventuella närmare undersökningar. Det här är speciellt viktigt för t.ex. laxar och öringar samt mörtfiskar, för artbestämningen skull. Om du inte kan frysa ned hela fisken för att den är för stor, frys i alla fall ned dess huvud.

Ta till vara åtminstone 10 fjäll och spara dem i en papperspåse, där de får torka.

 

Fyll i en fångstanmälansblankett

Posta den ifyllda blanketten med bilagor så snabbt som möjligt till någon av branschorganisationerna eller till en sådan tidning som samlar uppgifter om storfiskar. Meddela om du har frusit ned fisken eller kräftan, så får du tilläggsuppgifter om hur du skall gå till väga.

Information om storfiskar och stora kräftor insamlas av:

Centralförbundet för Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
tel. 09-684 4590
(alla fisk- och kräftarter, alla fångstsätt)

Finlands Fritidsfiskares Centralförbund
Vanha talvitie 2-6
00580 Helsingfors
tel. 09-228 9130
(alla fiskarter och alla fångstsätt)

Finlands Sportfiskarförbund
Vanha talvitie 2-6
00580 Helsingfors
tel. 09-228 9120
(alla fiskarter, endast spöredskap)

Tidningen EräFirdonkatu 2 T 15100015 Otavamediaera@otava.fi (alla fiskarter och fångstsätt)

Tidningen Metsästys ja KalastusFirdonkatu 2 T 15100015 Otavamediametsastys.kalastus@otavamedia.fi(över 10-kilos gäddor, bara spöredskap)

Anmälningsgränser för rekordfiskar

Art

Vikt (kg)

Längd (cm)

Abborre

2

-

Abborre (längdserie)

50

Groplöja7
Ål3,3
Spetsstjärtat långebarn
Harr2

Harr (längdserie)

58

Kanadaröding3
Gädda16

Gädda (längdserie)

120

Sandstubb6
Silverruda2,5
Hornsimpa (hav)0,3
Hornsimpa (sjö)12
Ringbuk
Rötsimpa
Tobiskung25
Insjölax10
Insjööring8
Flundra0,8
Karp15

Karp (längdserie)

90

Gers0,15
Vassbuk14
Bergsimpa8
Regnbåge6
Grönling15
Tånglake0,3
Stensimpa10
Storspigg8,5
Gös11

Gös (längdserie)

100

Nors0,2
Småspigg7
Braxen5
Lerstubb3,5
Lake6
Makrill
Havsabborre
Havslax22
Havsöring8
Skärkniv0,5
Siklöja0,3
Svart smörbult9
Svartmunnad smörbult0,15
Elritsa11
Flodnejonöga40
Röding4
Näbbgädda0,7
Skäggsimpa
Björkna0,7
Peledsik0,4
Piggvar2
Dvärgmal0,2
Oxsimpa
Bäcknejonöga
Kusttobis13
Majfisk
Bäckröding1
Nissöga
Sjurygg0,15
Ruda2
Löja20
Ansjovis
Stäm0,15
Sjustrålig smörbult3,5
Sik6
Strömming0,4
Mindre havsnål27
Atlantisk stör
Sarv1
Faren0,8
Sutare2,4
Mört0,8
Kantnål20
Id3
Tejstefisk
Asp5,5
Färna2,4
torsk3
Stjärnstör
Staksill
Sandkrypare14
Vitfenad sandkrypare10
Tångspigg12
rysk stör
Bäckspigg
Vimma0,4
Flodkräfta16
Smalkloig kräfta
Slamkrabba
Signalkräfta16
Ullhandskrabba6
Gör din anmälan här

Ilmoitus ennätyskalarekisteriin

Kalan saaja

Nimi(Required)

Saalistiedot

Pyyntiaika ja -paikka

DD slash MM slash YYYY

Pyydystiedot

Pyyntitapa(Required)

Viehetyyppi

Vaappu

Olosuhteet

Punnitus

Mahdolliset punnituksen todistajat (2 kpl)

Punnituksen todistaja 1

Nimi

Punnituksen todistaja 2

Nimi

Mahdolliset pyynnin todistajat (2 kpl)

Pyynnin todistaja 1

Nimi

Pyynnin todistaja 2

Nimi

Vakuutan saalisilmoituksen totuudenmukaiseksi

Liitteet ja lisätiedot

Nimetön
Drop files here or
Max. file size: 5 MB, Max. files: 5.

  2000-talets finska rekordfiskar och de storfiskar som godkänts med i rekordfiskregistret

  Fiskart

  Vikt/Längd

  Datum

  Vatten

  Kommun

  Fångstätt

  Abborre

  2,87 kg

  4.9.2010

  Åland

  Kökar

  svirvel

  Abborre (längdserie)

  50 cm

  24.7.2023

  Kokkojärvi

  Suomussalmi

  dragrodd

  Ansjovis16,5 cm4.9.2015Bottniska vikenBjörneborgnät
  Asp

  8,3 kg

  11.2.2023

  Vanaja

  Valkeakoski

  nät
  Atlantisk stör7,75 kg2.7.2017Bottniska vikenSastmolanät
  Bergsimpa12,8 cm19.8.2004ViantienjokiSimoelfiske
  Björkna

  0,980 kg

  17.8.2022

  Iidesjärvi

  Tammerfors

  nät

  Braxen7,45 kg7.6.2003ImmalanjärviImatranät
  Braxen7,45 kg21.11.2018dammJuvanät
  Bäcknejonöga16,9 cm15.9.2010HukkajokiSuomussalmielfiske
  Bäckröding2,17 kg12.6.2004PiehinkijokiBrahestadsvirvel
  Bäckspigg5,8 cm25.7.2015dammLojometspö
  Dvärgmal0,53 kg16.7.2001RahitunlammiJanakkalakatsa
  Elritsa/kvidd12,3 cm28.5.2004Iso-KielisenjärviPellosump
  Faren1,130 kg13.3.2017HiidenvesiLojonät
  Flodejonöga (hav)46,6 cm17.12.2011Kumo älvHarjavaltarysä
  Flodejonöga (insjö)

  26,0 cm

  3.11.2022

  Puruvesi

  Kiteedragrodd med motor
  Flundra/Skrubbskädda1,06 kg3.6.2001SkärgårdhavetKimitonät
  Färna3,634 kg27.4.2016Kymmene älvInkeroinenmetspö
  Gers0,285 kg1.1.2002Kemi älvRovaniemi landskommunnät
  Groplöja9,1 cm3.6.2018dammMuurlametspö
  Grönling18,7 cm28.9.2007KellankoskiKonnevesielfiske
  Gädda18,8 kg19.5.2009OijärviIjonät

  Gös

  14,7 kg

  2.2.2023

  sjö

  Egentliga Tavastland

  nät

  Harr2,47 kg13.4.2011sjöUtsjokipilk på is

  Harr (längdserie)

  58,2 cm

  3.7.2023

  älv

  Enontekis

  fluga

  Havsabborre0,46 kg27.7.2007Finska vikenKotkaryssja
  Hornsimpa (hav)0,924 kg7.1.2012Finska vikenIngånät
  Hornsimpa (insjö)15,6 cm29.10.2005MelavesiKuopionät
  Id4,13 kg17.8.2015Kemij älvKemijärvisvirvel
  Karp

  22,20 kg

  13.12.2023

  Hiidenvesi

  Vichtis

  nät

  Kantnål23,6 cm22.9.2006ÅlandVårdönät
  Kusttobis14 cm9.8.2013Bottniska vikenBjörneborgryssja
  Lake8,05 kg9.4.2018HaapajärviIisalminät
  Lax (insjölax)12,4 kg15.10.2002PuulavesiKangasnieminät
  Lax (hav)27,4 kg9.6.2001Bottniska vikenLochteåfälla
  Lerstubb4,6 cm8.6.2005Finska vikenHangönot
  Löja24,8 cm3.5.2009Pitkämö konstsjöKurikkametspö
  Majfisk1,515 kg5.10.2002SkärgårdhavetNagunät
  Makrill0,610 kg9.10.2019Finska vikenKotkanät
  Mindre havsnål30 cm5.3.2010SkärgårdshavetNådendalnät
  Mört1,42 kg12.9.2019DammKuusamonät
  Nissöga10,0 cm16.5.2015Finska vikenKotkametspö
  Nors0,26 kg23.4.2007Finska vikenKotkanät
  Näbbgädda1,07 kg28.5.2009SkärgårdhavetPargasryssja
  Oxsimpa16,0 cm17.8.2021Finska vikenHelsingforsnät
  Piggvar2,85 kg25.5.2001Finska vikenBorgånät
  Regnbåge9,66 kg6.12.2008SaimenSulkavanät
  Ringbuk0,15 kg28.3.2005Bottniska vikenBjörneborgtrål
  Ruda2,99 kg12.3.2018JalasjärviJalasjärvinät
  Ryggstrimmig pelamid2,15 kg26.7.2011Finska vikenIngåryssja
  Rysk stör3,88 kg10.7.2008Finska vikenPyttisryssja
  Röding7,040 kg26.9.2021KilpisjärviEnontekisnät
  Rödspätta0,274 kg14.3.2005Bottniska vikenBjörneborgtrål
  Rötsimpa0,71 kg6.5.2012Väärämaan salmiRimitonät
  Sandkrypare17,2 cm16.9.2010Vanda åVandaelfiske
  Sandstubb7,9 cm25.5.2019Finska vikenHelsingforsmetspö
  Sarv

  1,58 kg

  3.6.2023

  Åland

  Åland

  metspö
  Sik7,08 kg15.7.2000SyvälampiNummi-Pusuladragrodd
  Siklöja0,634 kg29.9.2020Enare träskEnarenät
  Silverruda3,497 kg13.9.2010Vanda ås mynningHelsingforsmetspö
  Sjurygg0,232 kg27.4.2005Finska vikenBorgånät
  Sjustrålig smörbult4,5 cm25.8.2009Finska vikenHangönot
  Skärkniv0,91 kg8.4.2010SaimenJoutsenonät
  Slätvar0,465 kg29.7.2008Finska vikenHangönät
  Småspigg11,5 cm13.6.2006RytilampiKuusamokatsa
  Spetssjärtat långebarn26,3 cm24.1.2005Bottniska vikenBjörneborgtrål
  Staksill1,1 kg30.5.2006SkärgårdhavetPikisryssja
  Stensimpa13,6 cm27.9.2007GlomsånEsboelfiske
  Stjärnstör1,806 kg28.5.2003Finska vikenKyrkslättnät
  Storspigg9,4 cm15.6.2011SkärgårdhavetPargasryssja
  Strömming0,726 kg6.6.2002SkärgårdhavetDragsfjärdnät
  Stäm0,21 kg13.5.2021Kymmene älvKotkametspö
  Sutare4,07 kg23.7.2018sjöLaitilanät
  Svartmunnad smörbult0,242 kg6.5.2015Finska vikenHelsingforsnät
  Svartmunnad smörbult0,242 kg26.5.2017Finska vikenHelsingforsnät
  Svart smörbult11,7 cm21.8.2015Finska vikenHangönät
  Tejstefisk

  22,1 cm

  11.7.2023

  Åland

  Föglö

  nät
  Torsk

  29,55 kg

  9.5.2022

  Ålands havLemlandnät
  Tobiskung35,5 cm2.6.2016Bottniska vikenBjörneborgnät

  Tunnläppad multe

  0,666 kg

  21.9.2023

  Bottniska viken

  Raumo

  ryssja

  Tånglake0,485 kg4.6.2002Bottniska vikenBjörneborgnät
  Tångspigg14,5 cm17.5.2008Finska vikenBorgånät
  Tångspigg14,5 cm25.4.2020Finska vikenHangömetspö
  Vassbuk15,6 cm28.3.2005Bottniska vikenBjörneborgtrål
  Vimma0,764 kg9.3.2015Kymmene älvAbborforsnät
  Vitfenad sandkrypare13,7 cm30.9.2015Saima kanalVillmanstrandelfiske
  Bäckspigg5,8 cm30.6.2018dammLojometspö
  Ål4,666 kg16.5.2009KatumajärviTavstehusryssja
  Öring (havsöring)13,115 kg20.5.2016Bottniska vikenBjörneborgnät
  Öring (insjööring)10,42 kg22.8.2014Enare träskEnarelångrev

  Östlig skäggtömmad smörbult 

  8,8 cm

  28.5.2023

  Finska viken

  Helsingfors

  metspö

  Flodkräfta16,5 cm29.8.2001Kemi älvTervolamjärde
  Smalkloig kräfta13,7 cm27.8.2002KivijärviLuumäkimjärde
  Slamkrabba2,59 cm10.9.2013SkärgårdhavetSt Karinsnät
  Strandkrabba3,3 cm13.6.2008SkärgårdhavetNådendalmjärde
  Signalkräfta19,8 cm24.8.2009PäijänneSysmä
  Ullhandskrabba8,5 cm12.12.2006SkärgårdhavetPargasnät