Finlands rekordfiskar som under 2000-talet godkänts till rekordfiskregistret

Rekordfisknämnden sammanträder två gånger i året, i februari och september.

 FiskartVikt/LängdDatumVattenKommunFångstsätt
Abborre2,87 kg4.9.2010ÅlandKökarsvirvel
Ansjovis16,5 cm4.9.2015Bottniska vikenBjörneborgnät
Asp7,31 kg29.3.2016Lojo sjöLojonät
Atlantisk stör7,75 kg2.7.2017Bottniska vikenSastmolanät
Bergsimpa12,8 cm19.8.2004ViantienjokiSimoelfiske
Björkna0,868 kg5.6.2003Esse åPedersöremetspö
Braxen7,45 kg7.6.2003ImmalanjärviImatranät
Braxen7,45 kg21.11.2018dammJuvanät
Bäcknejonöga16,9 cm15.9.2010HukkajokiSuomussalmielfiske
Bäckröding2,17 kg12.6.2004PiehinkijokiBrahestadsvirvel
Bäckspigg5,8 cm25.7.2015dammLojometspö
Dvärgmal0,53 kg16.7.2001RahitunlammiJanakkalakatsa
Elritsa/kvidd12,3 cm28.5.2004Iso-KielisenjärviPellosump
Faren1,130 kg13.3.2017HiidenvesiLojonät
Flodejonöga (hav)46,6 cm17.12.2011Kumo älvHarjavaltarysä
Flodejonöga (insjö)23,5 cm10.10.2013OrivesiKiteedragrodd med motor
Flundra/Skrubbskädda1,06 kg3.6.2001SkärgårdhavetKimitonät
Färna3,634 kg27.4.2016Kymmene älvInkeroinenmetspö
Gers0,285 kg1.1.2002Kemi älvRovaniemi landskommunnät
Groplöja9,1 cm3.6.2018dammMuurlametspö
Grönling18,7 cm28.9.2007KellankoskiKonnevesielfiske
Gädda18,8 kg19.5.2009OijärviIjonät
Gös14,09 kg10.5.2013sjö i södra Tavastland dragrodd
Harr2,47 kg13.4.2011sjöUtsjokipilk på is
Havsabborre0,46 kg27.7.2007Finska vikenKotkaryssja
Hornsimpa (hav)0,924 kg7.1.2012Finska vikenIngånät
Hornsimpa (insjö)15,6 cm29.10.2005MelavesiKuopionät
Id4,13 kg17.8.2015Kemij älvKemijärvisvirvel
Karp21,44 kg24.4.2004HormajärviLojoljuster
Kantnål23,6 cm22.9.2006ÅlandVårdönät
Kusttobis14 cm9.8.2013Bottniska vikenBjörneborgryssja
Lake8,05 kg9.4.2018HaapajärviIisalminät
Lax (insjölax)12,4 kg15.10.2002PuulavesiKangasnieminät
Lax (hav)27,4 kg9.6.2001Bottniska vikenLochteåfälla
Lerstubb4,6 cm8.6.2005Finska vikenHangönot
Löja24,8 cm3.5.2009Pitkämö konstsjöKurikkametspö
Majfisk1,515 kg5.10.2002SkärgårdhavetNagunät
Makrill0,591 kg17.10.2010SkärgårdhavetPikisnät
Mindre havsnål30 cm5.3.2010SkärgårdshavetNådendalnät
Mört1,42 kg12.9.2019DammKuusamonät
Nissöga10,0 cm16.5.2015Finska vikenKotkametspö
Nors0,26 kg23.4.2007Finska vikenKotkanät
Näbbgädda1,07 kg28.5.2009SkärgårdhavetPargasryssja
Oxsimpa14,7 cm17.10.2012SkärgårdhavetPargasnät
Piggvar2,85 kg25.5.2001Finska vikenBorgånät
Regnbåge9,66 kg6.12.2008SaimenSulkavanät
Ringbuk0,15 kg28.3.2005Bottniska vikenBjörneborgtrål
Ruda2,99 kg12.3.2018JalasjärviJalasjärvinät
Ryggstrimmig pelamid2,15 kg26.7.2011Finska vikenIngåryssja
Rysk stör3,88 kg10.7.2008Finska vikenPyttisryssja
Röding6,51 kg21.6.2009PuruvesiKesälahtidragrodd
Rödspätta0,274 kg14.3.2005Bottniska vikenBjörneborgtrål
Rötsimpa0,71 kg6.5.2012Väärämaan salmiRimitonät
Sandkrypare17,2 cm16.9.2010Vanda åVandaelfiske
Sandstubb7,9 cm25.5.2019Finska vikenHelsingforsmetspö
Sarv1,24 kg15.12.2008Finska vikenKyrkslättnät
Sik7,08 kg15.7.2000SyvälampiNummi-Pusuladragrodd
Siklöja0,55 kg1.10.2004Enare träskEnarenät
Silverruda3,497 kg13.9.2010Vanda ås mynningHelsingforsmetspö
Sjurygg0,232 kg27.4.2005Finska vikenBorgånät
Sjustrålig smörbult4,5 cm25.8.2009Finska vikenHangönot
Skärkniv0,91 kg8.4.2010SaimenJoutsenonät
Slätvar0,465 kg29.7.2008Finska vikenHangönät
Småspigg11,5 cm13.6.2006RytilampiKuusamokatsa
Spetssjärtat långebarn26,3 cm24.1.2005Bottniska vikenBjörneborgtrål
Staksill1,1 kg30.5.2006SkärgårdhavetPikisryssja
Stensimpa13,6 cm27.9.2007GlomsånEsboelfiske
Stjärnstör1,806 kg28.5.2003Finska vikenKyrkslättnät
Storspigg9,4 cm15.6.2011SkärgårdhavetPargasryssja
Strömming0,726 kg6.6.2002SkärgårdhavetDragsfjärdnät
Stäm0,193 kg19.5.2017Finska vikenKotkaryssja
Sutare4,07 kg23.7.2018sjöLaitilanät
Svartmunnad smörbult0,242 kg6.5.2015Finska vikenHelsingforsnät
Svartmunnad smörbult0,242 kg26.5.2017Finska vikenHelsingforsnät
Svart smörbult11,7 cm21.8.2015Finska vikenHangönät
Tejstefisk18,6 cm15.9.2016Bottniska vikenBjörneborgnät
Torsk26,09 kg30.6.2016Ålands havLemlandnät
Tobiskung35,5 cm2.6.2016Bottniska vikenBjörneborgnät
Tånglake0,485 kg4.6.2002Bottniska vikenBjörneborgnät
Tångspigg14,5 cm17.5.2008Finska vikenBorgånät
Vassbuk15,6 cm28.3.2005Bottniska vikenBjörneborgtrål
Vimma0,764 kg9.3.2015Kymmene älvAbborforsnät
Vitfenad sandkrypare13,7 cm30.9.2015Saima kanalVillmanstrandelfiske
Bäckspigg5,8 cm30.6.2018dammLojometspö
Ål4,666 kg16.5.2009KatumajärviTavstehusryssja
Öring (havsöring)13,115 kg20.5.2016Bottniska vikenBjörneborgnät
Öring (insjööring)10,42 kg22.8.2014Enare träskEnarelångrev
Flodkräfta16,5 cm29.8.2001Kemi älvTervolamjärde
Smalkloig kräfta13,7 cm27.8.2002KivijärviLuumäkimjärde
Slamkrabba2,59 cm10.9.2013SkärgårdhavetSt Karinsnät
Strandkrabba3,3 cm13.6.2008SkärgårdhavetNådendalmjärde
Signalkräfta19,8 cm24.8.2009PäijänneSysmä
Ullhandskrabba8,5 cm12.12.2006SkärgårdhavetPargasnät

Anmälan till rekordfiskregistret

Du kan anmäla din rekordfisk till rekordfisknämnden genom att fylla i rekordfiskanmälan och skicka den per post eller e-post till Centralförbundet för Fiskerihushållning. 

Alternativt kan du fylla i blanketten elektroniskt på nätet, se under ”Gör din anmälan här” nedan. Blanketten finns endast på finska.

Nedan kan du också bekanta dig med anmälningsgränserna och reglerna. 

Gör din anmälan här

Kalan saaja
Saalistiedot

Pyyntiaika ja -paikkaPyydystiedot


VerkkoKatiskaPitkäsiimaKoukkupyydysRysäNuottaRapumertaOnkiVirveliPilkki veneestäPilkki jäältäPerho soudettunaPerho heitettynäUisteluViehetyyppiUppoavaKelluva

Olosuhteet
Punnitus

Mahdolliset punnituksen todistajat (2 kpl)

Henkilö 1

Henkilö 2

Mahdolliset pyynnin todistajat (2 kpl)

Henkilö 1

Henkilö 2

Vakuutan saalisilmoituksen totuudenmukaiseksi
Liitteet ja lisätiedot

PunnitustodistusValokuvaSuomunäyteKala on pakastettu jatkotutkimusta vartenKalan pää on pakastettu jatkotutkimusta varten


Anmälningsgränser för rekordfiskar

De lägsta mått som måste fyllas för att fisken ska kunna anmälas till rekordfisknämnden.

För sällsyntare fiskar har det inte ställts någon gräns. Rekordet kan registreras om det inkommer anmälningar

 ArtVikt (kg)Längd (cm)
Abborre2
Groplöja7
Ål3,3
Spetsstjärtat långebarn
Harr2
Kanadaröding3
Gädda16
Sandstubb6
Silverruda2,5
Hornsimpa (hav)0,3
Hornsimpa (sjö)12
Ringbuk
Rötsimpa
Tobiskung25
Insjölax10
Insjööring8
Flundra0,8
Karp15
Gers0,15
Vassbuk14
Bergsimpa8
Regnbåge6
Grönling15
Tånglake0,3
Stensimpa10
Storspigg8,5
Gös11
Nors0,2
Småspigg7
Braxen5
Lerstubb3,5
Lake6
Makrill
Havsabborre
Havslax22
Havsöring8
Skärkniv0,5
Siklöja0,3
Svart smörbult9
Svartmunnad smörbult0,15
Elritsa11
Flodnejonöga40
Röding4
Näbbgädda0,7
Skäggsimpa
Björkna0,7
Peledsik0,4
Piggvar2
Dvärgmal0,2
Oxsimpa
Bäcknejonöga
Kusttobis13
Majfisk
Bäckröding1
Nissöga
Sjurygg0,15
Ruda2
Löja20
Ansjovis
Stäm0,15
Sjustrålig smörbult3,5
Sik6
Strömming0,4
Mindre havsnål27
Atlantisk stör
Sarv1
Faren0,8
Sutare2,4
Mört0,8
Kantnål20
Id3
Tejstefisk
Asp5,5
Färna2,4
torsk3
Stjärnstör
Staksill
Sandkrypare14
Vitfenad sandkrypare10
Tångspigg12
rysk stör
Bäckspigg
Vimma0,4
Flodkräfta16
Smalkloig kräfta
Slamkrabba
Signalkräfta16
Ullhandskrabba6
Regler för Finlands rekordfiskregister

I början av år 2000 grundades det ett nytt rekordfiskregister i Finland. Orsaken var att en del av de gamla rekorduppgifterna var bristfälliga eller till och med felaktiga och det var omöjligt att kontrollera om uppgifterna stämde. De gamla registren förblir en viktig del av finländsk fiskehistoria. I det nya registret samlas uppgifter om rekordfiskar och -kräftor från 2000-talet.

Man har definierat ett nytt undre mått för varje fisk- och kräftart. De fiskar som överskrider undre måtten har möjlighet att granskas och godkännas av rekordfisknämnden. För större fiskar anges gränserna enligt vikt, för mindre fiskar och kräftor är det längden som avgör. För vissa sällsynta arter har man inte definierat någon undre gräns, men även dessa fiskar kan tas med i registret.

Rekordfisknämnden klassificerar fiskarna och kräftorna enligt hur fångsten dokumenterats och hur pålitliga uppgifterna är i tre klasser (A,B,C). Registret särskiljer även på fångstredskapen. För att sporra fiskarna har Naturhistoriska centralmuseet lovat en glasfiberavgjutning av fisken till halva priset om fiskaren önskar en sådan.

Finlands rekordfiskregister ersätter inte de gamla traditionella registren som olika organisationer och tidningar inom branschen upprätthåller, utan registret kompletterar dem. Anmälningarna till registret skickas inte direkt till nämnden, utan enligt gammal modell till de någon av organisationerna eller tidningarna. Dessa instanser vidarebefordrar sedan de anmälningar som uppfyller undre måttet vidare till rekordfisknämnden.

Finlands rekordfiskregister är resultatet av ett brett samarbete. Med i nämnden finns följande instanser: Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, Finlands Yrkesfiskarförbund, Centralförbundet för Fiskerihushållning, Naturhistoriska centralmuseet Finlands miljöcentral, tidningen Erä, tidningen Metsästys ja Kalastus samt Helsingin Sanomat. Forskare Kari Nyberg från Helsingfors universitet är ordförande.

Instruktioner

Längd
Mät fiskens längd från ändan av käken till fenspetsen, med en millimeters noggrannhet. Placera fisken på ett jämt underlag och mät längden längs med fisken, inte över fisken. Mät även största omkrets.

Kräftor mäts från pannspets till stjärtspets med en millimeters noggrannhet.

Vikt
Väg helst fisken eller kräftan på en butiks- eller postvåg, så får du vikten med ett grams noggrannhet. Om du inte genast har möjlighet att väga fisken, förvara den orensad så kallt som möjligt tills du kan väga den.

Bekräftelse
Skaffa tvåoberoende vittnen till mätningen och vägningen, i butiken kan du t.ex. be expediterna till hjälp. Skriv ett vägningsbevis ur vilket fisk- eller kräftarten framgår, var och när den vägdes, på vilken typ av våg och vittnenas kontaktuppgifter. Om vågen skriver ut ett kvitto skall du bifoga det till beviset.

Övriga bevis
Ta fotografier av fisken eller kräftan på så nära håll som möjligt. Ta förutom traditionella fångstfotografier också bilder där fisken eller kräftan är på ett jämnt underlag och du har lagt ett bekant föremål bredvid fisken, t.ex. en tidning eller en tändsticksask för att ge bilden perspektiv. Det är även bra att ta bilder vid själva vägningen.

Om möjligt, frys ned fisken eller kräftan hel för eventuella närmare undersökningar. Det här är speciellt viktigt för t.ex. laxar och öringar samt mörtfiskar, för artbestämningen skull. Om du inte kan frysa ned hela fisken för att den är för stor, frys i alla fall ned dess huvud.

Ta till vara åtminstone 10 fjäll och spara dem i en papperspåse, där de får torka.

Fyll i en fångstanmälansblankett
Posta den ifyllda blanketten med bilagor så snabbt som möjligt till någon av branschorganisationerna eller till en sådan tidning som samlar uppgifter om storfiskar. Meddela om du har frusit ned fisken eller kräftan, så får du tilläggsuppgifter om hur du skall gå till väga.

Information om storfiskar och stora kräftor insamlas av:

Centralförbundet för Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
tel. 09-684 4590
(alla fisk- och kräftarter, alla fångstsätt)

Finlands Fritidsfiskares Centralförbund
Vanha talvitie 2-6
00580 Helsingfors
tel. 09-228 9130
(alla fiskarter och alla fångstsätt)

Finlands Sportfiskarförbund
Vanha talvitie 2-6
00580 Helsingfors
tel. 09-228 9120
(alla fiskarter, endast spöredskap)

Tidningen Erä
Esterinportti 1
00015 Yhtyneet Kuvalehdet
tel. 09-15 661
(abborre, gädda, gös, lax, sik och öring, alla fångssätt)

Tidningen Metsästys ja Kalastus
Maistraatinportti 1
00015 Yhtyneet Kuvalehdet
tel. 09-15 661
(gäddor över 10 kilo, endast spöredskap)