Hantera och rensa fisk

Fisken ska genast efter fångst bedövas och avblodas. En snabb hantering säkerställer att fisken inte behöver lida, fiskens kött får en bättre kvalitet och hållbarheten förbättras.

Fisk innehåller rikligt med proteiner, vitaminer och mineraler. Också fettet som fisken innehåller är hälsosamt, för det innehåller rikligt med omega-3 fettsyror. Fisken har en hög proteinhalt i förhållande till kaloriinnehåll och är därför en ypperlig del av en hälsosam kost.

Förvara fisken kallt

Fisk är ett livsmedel som lätt far illa, därför är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid hur man hanterar och förvarar fisken. Ju snabbare man får fisken nedkyld efter fångsten, desto längre håller den. Rensad färsk fisk håller som isad god kvalitet i 2–7 dagar och en filé i 3–4 dagar. Hemma i kylskåpet ska man inte förvara sin fisk längre än två dagar.

Så här känner du igen färsk fisk:

  • Färsk fisk doftar fräscht och inte för starkt. Doften varierar något från art till art.
  • Huden är hel, färgerna klara, huden glänsande eller täckt av ett jämnt slemlager.
  • Köttet är elastiskt. Då du trycker på köttet uppstår ingen fördjupning.
  • Ögonen är klara och lite utstående.
  • Gälarna är rena och klarröda. Om fisken tappats på blod är de rosa och isade fiskar har ofta gråröda gälar.

Rensa fisk – lätt som en plätt

  • Att rensa och vidarehantera fisk betyder att fisken fjällas eller flås och inälvorna tas bort. Efter det styckas eller fileas fisken. Man behöver vanligtvis fjälla fisk bara om den ska stekas. De fiskar som man vanligtvis flår är lake och ål, men det är också lätt och behändigt att flå abborre. Det är ändå bra att komma ihåg att fiskskinnet innehåller rikligt med smakämnen. Också fiskens huvud, ryggrad, fenor och inälvor är till smaken och näringsinnehållet mångsidiga.

    Att snabbt skölja av fisken, gärna under rinnande vatten, är bra för både kvaliteten och hållbarheten. Om man filear fisken är det däremot oftast onödigt att skölja den.

     

Rensa fisk rätt och slätt

 

Lär dig hantera fisk
Vad ska man tänka på när man hanterar fisk? Hur filear man smidigast fisk? Tips på hur man rensar och hanterar fisk hittar du i vår Fiskhanteringsbroschyr.