Prislista för Centralförbundets tjänster

Prislistan är i kraft från och med den 1.3.2023. Till prisen tillkommer moms 24 %. 

 

Centralförbundets egna medlemmar (fiskerihushållningscentraler och fiskarförbund) samt delägarlag, fiskeriområden samt fiskargillen som anslutit sig som medlemmar till dem, är berättigade att köpa Centralförbundets tjänster, så som juridiska tjänster till medlemspris.

 

Heldag= minst 6 h, max 8 h, varefter man övergår till prissättning per timme, halvdag eller ny heldag. 

Halvdag = minst 3 h, max 5 h, varefter man för den övergående tiden övergår till heldagsfakturering. 

 


SAKKUNNIGTJÄNSTER


Pris:

Centralförbundet för Fiskerihushållnings medlemmar

Pris:

Övriga

Medlemsförbundens stadgeenliga tillställningar

Den första per år är gratis

Därpåföljande 100 € / tillställning

För resetiden faktureras 30 €/timme samt resekostnader enligt statens resereglemente för alla tjänster som erbjuds i den här prislistan.

 

75 € / timme

280 € / halvdag

550 € / heldag

Förbundets egna kurser

50 € / timme

175 € / halvdag

300 € / heldag

+ rese- och materialkostnader

Se första raden


Övriga kurserSe första raden

Utlåtanden

50 € / timme

75 € / timme

Fakturering per tid

50 € / timme

300 € / dag

75 € / timme

550 € / dag

Utställningar, fiskmarknader och dylikt

(Utställningsavdelning och sakkunnig för hela evenemanget)

700 € / evenemang

400 € / dagstillställning

1 000 € / evenemang

800 € / dagstillställning

Ordnandet av exkursion

50 € / timme + kostnader som uppstått

70 € / timme + kostnader som uppstått

Ledandet av exkursion

175 € / dygn

+ dagtraktamente

250 € / dygn

+ dagtraktamente


JURIDISKA TJÄNSTER


Pris:

Centralförbundet för Fiskerihushållnings medlemmar

Pris:

övriga

Fakturering per tid som ombud

100 € / timme

+ material, resekostnader och resetid

220 € / timme

+ material, resekostnader och resetid

Skriftligt utlåtande

max 2 sidor 100 € / st,

följande sidor á 50 € / st

max 2 sidor 200 € / st,

följande sidor á 50 € / st

Uppgörande av enskilda dokument i övriga fall än som ombud

500 – 1 000 €

750 – 1 300 €

Fall som ersätts

2–8  % av ersättningen

6–8  % av ersättningen