Fiskeriområdena ska göra upp en nyttjande- och vårdplan som ska trygga ett hållbart nyttjande och den biologiska mångfalden av områdets fiskresurser. Nyttjande- och vårdplanen ska beakta de krav som ställs i lagstiftningen och de landsomfattande planerna för nyttjande- och vård (lagen om fiske 35-36 §). I nyttjande- och vårdplanen främjar man bland annat fritidsfiskets och det kommersiella fiskets verksamhetsbetingelser.  

Fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan ska vara färdig före utgången av 2020. Planen godkänns av NTM-centralen. Efter att planen godkänts är den i kraft max 10 år, men det rekommenderas att planen uppdateras årligen.

Naturresursinstitutet har utarbetat ett omfattande infopaket som stöd för uppgörandet av nyttjande- och vårdplaner.  Vid uppgörandet av nyttjande- och vårdplanen kan man också ta hjälp av Naturresursinstitutets handbok för fiskevård