Arbetshälsovård

Om fiskaren har någon anställd via arbetsavtal, måste den anställdas arbetshälsovård ordnas. För fiskaren själv är det frivilligt att ansluta sig till arbetshälsovården.  

Arbetshälsovårdstjänster införskaffas ofta via hälsocentralen. Kommuner har en lagstadgad skyldighet att ordna med dessa tjänster för sina invånare. I vissa fall finns inte kommunala arbetshälsotjänster, eller utbudet av dessa motsvarar inte av en eller annan orsak behovet. Då kan man också köpa tjänsterna av en privat hälsostation.

För fiskarnas arbetshälsotjänster gäller samma principer som för andra LFÖPL-försäkrade (jordbrukare och renskötare). Tilläggsinformation om arbetshälsotjänster hittar du på LPA:s arbetshälsovårdssidor och på FPA:s sidor om företagshälsovård för företagare

Arbetshälsa

Det lönar sig också för fiskare att fundera på sin arbetshälsa. När man arbetar med fiske är det naturen som i stor utsträckning avgör arbetsförhållandena.

Man kan själv  påverka sin egen arbetshälsa med enkla metoder, bland annat genom att motionera regelbundet och äta rätt.

Läs mer om arbetshälsa i LPA:s broschyr Fiskare, sköt om dig själv!