Search
Close this search box.

Centralförbundet

Centralförbundet för Fiskerihushållning är en riksomfattande tvåspråkig organisation som främjar fiskerihushållningen och erbjuder fiskerirådgivning. Tillsammans med våra medlemsförbund jobbar vi för hållbart och ansvarsfullt nyttjande och vård av våra fiskbestånd.

Centralförbundet för Fiskerihushållning grundades under namnet Fiskeriföreningen i Finland år 1891. Vi har verkat under vårt nuvarande namn sedan 1978. Vi har 21 regionala fiskerihushållningscentraler och fiskarförbund samt tre andra sammanslutningar som medlemmar.

Bekanta dig med Centralförbundet för Fiskerihushållnings verksamhet i vår elektroniska broschyr.