Search
Close this search box.

Årets Fiskeövervakare

Centralförbundet för Fiskerihushållnings Årets fiskeövervakare -tävling inleds den 1 juni! Tävlingen pågår till slutet av september och vinnaren väljs i november.   

I Finland utförs fiskeövervakning främst av befullmäktigade fiskeövervakare. Nu ordnar Centralförbundet för Fiskerihushållning en tävling för att hitta årets fiskeövervakare. Vinnaren belönas med Ursuits självupplåsbar flytväst. Årets fiskeövervakare presenteras också i Fiskeritidskrift för Finland, Suomen Kalastuslehti, sociala media och via ett nationellt pressmeddelande hösten 2024. Till tävlingen kan man anmäla sig själv eller en fiskeövervakare som man tycker skulle vara värd titeln. Samma person kan inte väljas till Årets fiskeövervakare två år i rad. Fiskeövervakare som har belönats med hedersomnämnande kan delta i tävlingen på nytt. 

Fiskeövervakning är en viktig del av fiskevården. Genom fiskeövervakning ser man till att de som fiskar har köpt de fisketillstånd som behövs och att lagar och bestämmelser om fisket följs. Fiskeövervakning utförs av fiskeövervakare som befullmäktigats av fiskeriområden, delägarlag eller andra vattenägare. Fiskeövervakning utförs förutom av fiskeövervakare, också av polisen, gränsbevakningen, Forststyrelsen, NTM-centralen och tullen.

Centralförbundet för Fiskerihushållning väljer och prisbelönar Årets fiskeövervakare som del av ett projekt finansierat ur Jord- och skogsbruksministeriets fiskevårdsavgifter (KAVA-projektet). 

Tävlingen inleds den 1.6

Anmäl din kandidat med i tävlingen via nedanstående blankett. Motivera din nominering med följande kriterier:

1. Samarbetsvillighet
2. Tjänstvillighet
3. Planmässighet och noggrannhet
4. Miljömedvetenhet

Så om du känner en fiskeövervakare som du tycker borde väljas till årets fiskeövervakare, anmäl hen med i tävlingen.

Tävlingens regler
Tävlingens dataskyddsbeskrivning

Årets fiskeövervakare

Anmälarens uppgifter

Årets fiskeövervakare -kandidatens uppgifter

Beskriv hur fiskeövervakarens samarbetsvillighet ses gentemot myndigheter, övriga övervakare och kunder.
Beskriv hur fiskeövervakaren fungerar med kunderna samt hur dialogen och samarbetet mellan kunderna, fiskeövervaren och uppdragsgivaren fungerar.
Beskriv hur fiskeövervaren planerar fiskeövervakningen tillsammans med övriga övervakare och sin uppdragsgivare. Hur fungerar rapporteringen och kontakten gentemot uppdragsgivaren och NTM-centralen?
Beskriv hur fiskeövervakaren beaktar fiskbestånden och miljöns tillstånd i sitt uppdrag.
Här kan du berätta mer om fiskeövervakaren