Search
Close this search box.

Årets Fiskeövervakare

I Finland utförs fiskeövervakning främst av befullmäktigade fiskeövervakare. Nu ordnar Centralförbundet för Fiskerihushållning en tävling för att hitta årets fiskeövervakare. Anmäl dig till tävlingen om Årets Fiskeövervakare eller anmäl en fiskeövervakare som du tycker skulle vara värd titeln med i tävlingen!

Fiskeövervakning är en viktig del av fiskevården. Genom fiskeövervakning ser man till att de som fiskar har köpt de fisketillstånd som behövs och att lagar och bestämmelser om fisket följs. Fiskeövervakning utförs av fiskeövervakare som befullmäktigats av fiskeriområden, delägarlag eller andra vattenägare. Fiskeövervakning utförs förutom av fiskeövervakare, också av polisen, gränsbevakningen, Forststyrelsen, NTM-centralen och tullen.

Centralförbundet för Fiskerihushållning väljer och prisbelönar Årets fiskeövervakare som del av ett projekt finansierat ur Jord- och skogsbruksministeriets fiskevårdsavgifter. Inom projektet utbildar man och fortbildar man också fiskeövervakare och förbättrar myndighetssamarbetet med övriga instanser som övervakar fisket.

Tävlingen inleds den 1.6

Tävlingen inleds den 1.6 och tävlingsbidrag kan lämnas in fram till slutet av oktober. Vinnaren presenteras hösten 2023 i Centralförbundets tidningar Suomen Kalastuslehti och Fiskeritidskrift för Finland, i förbundets sociala media och i ett nationellt pressmeddelande. Vinnaren får förutom ära och berömmelse en Ursuit Basicline Auto uppblåsbar flytväst. 

I tävlingen kan specialutmärkelser eller hedersomnämnanden utdelas till fiskeövervakare, fiskeövervakningsgärningar eller verksamhetssätt utöver det ordinära samt till instanser som utför fiskeövervakning.

Så om du känner en fiskeövervakare som du tycker borde väljas till årets fiskeövervakare, anmäl hen med i tävlingen. Eller känner du igen dig själv i beskrivningen, anmäl dig med i tävlingen!