Fiskens ålder kan uträknas från fiskens ben, fjäll, eller hörselstenar. Gäddans skuldergördel, cleithrum, lämpar sig bra för åldersbestämning.

Man får reda på fiskens ålder genom att räkna de årsringar som bildas i fiskarnas fjäll, ben och öronstenar, otoliterna. Principen är den samma som för årsringar i träd. Under sommaren växer fisken snabbt och det bildas ljusa och breda tillväxtzoner i fiskarnas fjäll och ben. Då tillväxtperioden avstannar till vintern bildas tillväxtzoner som är smala och mörka. En bred och en smal tillväxtzon bildar tillsammans en årsring.

För fiskforskare är åldersbestämning nästan lika viktig som vägning och mätning av fisk. Med hjälp av åldersbestämning får forskarna reda på fiskbeståndets ålderssammansättning, hur starka åldersklasserna är och hur bra fiskarna växer. Man behöver information om hur fiskbestånden mår för att kunna sköta om dem och planera fiskevården.

Ta reda på fiskens ålder själv

Hemma kan du testa åldersbestämning från till exempel ett braxen- eller gäddfjäll. Ta med pincett ett så helt och fint fjäll som möjligt från området nedanför fiskens sidolinje, på området mellan analöppningen och bukfenorna. Håll upp fjället mot ljuset och försök med hjälp av ett förstoringsglas räkna årsringarna.

Hur gamla blir fiskar?

Fiskarna växer i längd hela sitt liv. Hur gamla fiskarna kan bli varierar från art till art.  Tångspiggen lever bara drygt ett år medan stören, en art som tidigare förekommit i Finland, kan bli över 100 år gammal.  Av våra nuvarande fiskarter är det ålen som lever längst, den äldsta påträffade individen har varit 72 år gammal. Den äldsta i Finland påträffade abborren har varit 29 år gammal, medan den äldsta laxen endast varit 13 år gammal.

Du kan läsa mer om åldersbestämning av fisk i vår Åldersbestämningsbroschyr.

Hauen iänmääritys voidaan tehdä Cleithrumista eli hartian lukkoluusta.

Operculum, dvs. gällock av en 20 år gammal gös.

Cleithrum, dvs. skuldergördel av en 9 år gammal gädda.

Otoliter, devs hörselstenar av en 8 år gammal lake.