Fiskens ålder

Man får reda på fiskens ålder genom att räkna de årsringar som bildas i fiskarnas fjäll, ben och öronstenar, otoliterna. Principen är den samma som för årsringar i träd. Under sommaren växer fisken snabbt och det bildas ljusa och breda tillväxtzoner i fiskarnas fjäll och ben. Då tillväxtperioden avstannar till vintern bildas tillväxtzoner som är smala och mörka. En bred och en smal tillväxtzon bildar tillsammans en årsring.

För fiskforskare är åldersbestämning nästan lika viktig som vägning och mätning av fisk. Med hjälp av åldersbestämning får forskarna reda på fiskbeståndets ålderssammansättning, hur starka åldersklasserna är och hur bra fiskarna växer. Man behöver information om hur fiskbestånden mår för att kunna sköta om dem och planera fiskevården.

Ta reda på fiskens ålder själv

Hemma kan du testa åldersbestämning från till exempel ett braxen- eller gäddfjäll. Ta med pincett ett så helt och fint fjäll som möjligt från området nedanför fiskens sidolinje, på området mellan analöppningen och bukfenorna. Håll upp fjället mot ljuset och försök med hjälp av ett förstoringsglas räkna årsringarna.

Hur gamla blir fiskar?

Hur gamla fiskarna kan bli varierar från art till art. Tångspiggen lever bara drygt ett år medan stören, en art som tidigare förekommit i Finland, kan bli över 100 år gammal.  Av våra nuvarande fiskarter är det ålen som lever längst, den äldsta påträffade individen har varit 72 år gammal. Den äldsta i Finland påträffade abborren har varit 29 år gammal, medan den äldsta laxen endast varit 13 år gammal. Visste du att fiskarna växer i längd hela sitt liv?

 

Åldersbestämning av fisk

 

Åldersbestämning av fisk
Hur åldersbestämmer man fisk? Vad är en otolit? Växer fisken hela livet? Det här och mycket mer får du veta i vår åldersbestämningsbroschyr.