Search
Close this search box.

Fisksjukdomar och parasiter

Fisksjukdomar

Fiskar har många olika slags virus-, bakterie- och parasitsjukdomar. Många av virus- och bakteriesjukdomarna drabbar laxfiskar, men några virus, så som IHN (infektiös hematopoietisk nekros) kan även smitta andra arter. En del av virus- och bakteriesjukdomarna förekommer endast i odlingsförhållanden, men till exempel BKD (bakteriell njurinflammation) förekommer i Finland även i naturen.

Du kan läsa mer om fisksjukdomar på Livsmedelsverkets sidor.

Fiskparasiter

Fiskparasiter kan förekomma på fiskens hud, eller inne i den öppnade fisken. Fiskar har sina egna parasiter, liksom alla andra djur. Finska fiskar har en mångformig parasitfauna som kan förekomma i nästan alla organ så som hud, gälar, muskler, ögon, hjärta och levern. Alla parasiter kan inte ses med blotta ögat. Den vanligaste mikroskopiska parasitsjukdomen är vita pricksjukan. De vanligaste parasiterna som kan ses med blotta ögonen är sugmaskar i ögonen som förorsakar linsgrumling, måsbinnikemask, gäddbandmask och knutsjuka. Största delen av fiskparasiterna är inte farliga för människan och smittar inte människan, med undantag av bred binnikemask och leverflundra som parasiterar på mört.

Du kan läsa mer om fiskparasiter (på finska) på Livsmedelsverkets sidor.

Kräftpest

Kräftpest är en sjukdom som orsakas av algsvampen Aphanomyces astaci och som härstammar från Nordamerika. Den nordamerikanska signalkräftan bär på kräftpesten i sitt skal. Kräftpesten kan utrota hela flodkräftbestånd och även göra signalkräftor sjuka i dåliga förhållanden. Sjukdomen kan förekomma symptomfri i både flod- och signalkräftsvatten. Signalkräftan är av EU listad som en mycket skadlig invasiv art, vilket betyder att man inte får plantera ut signalkräftor eller odla dem.

Även kräftpesten är listad som en mycket skaldig invasiv art. Då man rör sig från ett vatten till ett annat måste man se till att desinficera sina fiske- och kräftredskap. Båtar ska torkas i solen innan de flyttas mellan olika sjöar. Kräftor får hållas i sump bara i samma vattendrag eller område där de har fiskats.

Kräftpest är en djursjukdom som omedelbart ska anmälas till Evira.

Läs mer om kräftpest på Livsmedelsverkets sidor.