Fisket i Finland

Det finländska fisket är mångsidigt och omfattar allt från mete till yrkesfiske efter strömming med trål.

För största delen av finländarna är fiske uttryckligen fritidsfiske. Husbehovsfisket som förr var viktigt för att man skulle ha mat på bordet har minskat i betydelse och fisket är numera snarare en hobby. Samtidigt har fisket med stående fångstredskap så som nät och katsor blivit mer sällsynt och något som de äldre generationerna sysslar med. Yngre fiskare fiskar allt mer efter upplevelser och använder sig av handredskap, som met- eller kastspö. Också flugfiske ökar i popularitet.

Oberoende av fiskemetoden är grundreglerna om fisketillstånd de samma för alla. Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är allmänna fiskerättigheter och gratis. Den 18-64-åring som vill spöfiska måste betala fiskevårdsavgift, som berättigar till fiske med ett spö. Vill man fiska med övriga redskap, så som nät, ryssjor och katsor eller spöfiska med mer än ett ett spö, måste man förutom fiskevårdsavgiften alltid ha tillstånd av vattenägaren.

Många fiskarter har fångstmått och fredningstider. Fiskeövervakare övervakar fiskets lovlighet och att fiskebestämmelser efterföljs.

Genom att fiska hållbart och vårda våra fiskevatten möjliggör vi fiske för såväl fritidsfiskare som yrkesfiskare.