Search
Close this search box.

Fiske

Det finländska fisket är mångsidigt och omfattar allt från mete till yrkesfiske efter strömming med trål.

För största delen av finländarna handlar fiske ändå om fritidsfiske. Husbehovsfisket som förr var viktigt för att man skulle ha mat på bordet har minskat i betydelse och fisket är numera främst en hobby. Samtidigt har fisket med stående redskap så som nät och katsor blivit mer sällsynt. Yngre fiskare fiskar allt mer efter upplevelser och använder sig av handredskap, som met- eller kastspö. Också flugfiske ökar i popularitet.

Oberoende av fiskemetoden är grundreglerna om fisketillstånd de samma för alla. Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är allmänna fiskerättigheter och gratis. Den 18-69-åring som vill spöfiska måste betala fiskevårdsavgift, som berättigar till fiske med ett spö. Vill man fiska med övriga redskap, så som nät, ryssjor och katsor eller fiska med mer än ett ett spö, måste man förutom fiskevårdsavgiften alltid ha tillstånd av vattenägaren.

Många fiskarter har fångstmått och fredningstiderFiskeövervakare övervakar att fiskarna har sina tillstånd i skick och att fiskebestämmelser efterföljs.

Genom att fiska hållbart och vårda våra fiskevatten möjliggör vi fiske för såväl fritidsfiskare som yrkesfiskare.