Search
Close this search box.

Fiske på delägarlagets vatten

Fiskerätten på ett delägarlags vatten delas mellan delägarna i förhållande till deras andelstal. Delägarna måste behandlas jämlikt, men till jämlikheten hör att den som äger en större andel har större fiskerätt. Delägarlaget måste ordna sitt fiske så att det följer riktlinjerna i fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan.

Att sälja fisketillstånd till utomstående, icke-delägare, är frivilligt. Delägarlaget bestämmer självt om villkoren för de fisketillstånd man säljer.

Mer information om fisketillstånd och var man kan hitta information om lokala fisketillståndsförsäljare finns samlat på vår fisketillståndssida.

Allmänna fiskerätter

Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är allmänna fiskerätter som vem som helst får utöva på delägarlagets vatten. Dessutom får man spöfiska med ett spö, rulle och bete om man betalat den statliga fiskevårdsavgiften.

Delägarlaget kan inte begränsa fisket som sker med stöd av allmänna fiskerätter.

Delägarlagets fiskeövervakning

Delägarlaget kan tillsätta en person som har avlagt NTM-centralens fiskeövervakningsprov till fiskeövervakare. Vattenägaren själv får endast övervaka bragdfiskets lovlighet och kontrollera att stående redskap är försedda med redskapsmärken som bevisar innehav av fiskerätt. Innan ägaren tar bort olovliga fiskeredskap, måste hen ha bett om handräckning av en fiskeövervakare eller myndighet.

Förutom delägarlaget kan även fiskeriområdet  tillsätta fiskeövervakare som övervakar fisket på delägarlagets vatten.

Delägarlagets handbok

 

Delägarlagets handbok
Hur sköta delägarlagets förvaltning och beslutsfattande på rätt sätt? Ta delägarlagets handbok till hjälp!