Stödformer

Företag, organisationer och andra instanser kan ansöka om bidrag för utvecklings- och investeringsprojekt från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Projekten måste vara i linje med Finlands operativa program 2014–2020.

Information om ansökningsförfarande och finansieringsmöjligheter har samlats på nätportalen för Finlands operativa program