Stödformer

Företag, organisationer och andra instanser kan ansöka om bidrag för utvecklings- och investeringsprojekt från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF). Projekten måste vara i linje med Finlands operativa program 2021–2027.

Information om ansökningsförfarande och finansieringsmöjligheter har samlats på nätportalen för Finlands operativa program