Fiskar är vattenlevande ryggradsdjur. De är växelvarma och de flesta arter andas med gälar.

Fiskarna känner sin omgivning och reagerar på den, på ett artspecifikt sätt. Fiskar, liksom andra ryggradsdjur har fem sinnen: syn-, hörsel-, smak-, doft-, och känselsinne. Utöver dessa har fisken ett sidolinjeorgan som gör att fisken kan känna tryckförändringar i vattnet. Sidolinjen syns som ett streck längs fiskens sida. Fisken använder sidolinjeorganet bland annat för att jaga byten och simma i stim.

Fisk är ett mångsidigt och hälsosamt livsmedel som innehåller rikligt med proteiner, vitaminer och mineraler. Det rekommenderas att man ska äta fisk två gånger i veckan och variera mellan olika arter.

Att känna igen olika fiskarter är inte alltid lätt. För att artbestämma sin fisk kan man ta hjälp av vår artbestämningshandbok.

Fisk lämpar sig även ypperligt i skolundervisningen. Man kan börja med att meta och artbestämma fiskarna. Sedan kan man öppna fisken och undersöka hur den ser ut på insidan. Samtidigt kan man passa på att åldersbestämma fisken. Att ta reda på hur gammal fisken är ett detektivjobb som man kan göra med hjälp av vår Ålderbestämningsbroschyr. Vi har också två diaserier riktade till lärare, Fakta om fisk och Tillred mat av din fisk. Fiskfrågetävling för lågstadier och Fiskefrågetävling för högstadier kan användas i timundervisningen. Frågetävlingen inkluderar även svarsmaterialet för lärarna.  I den finskspråkiga videon Kalastus, enemmän kuin harrastus -videon berättar två ungdomar om fisk som hobby. Videon lämpar sig bra som en introduktion till ämnet. 

Du kan bekanta dig med fisk på olika evenemang och fiskmarknader som ordnas runt om i Finland. Den nationella fiskdagen som ordnas årligen är ett evenemang riktat till barn och unga. På nationella fiskedagen får barn och unga bekanta sig med fisk, fiske och fisk som mat.