Fakta om fisk

På den här sidan hittar du både roliga och nyttiga fakta om fisk. Fiskar är vattenlevande ryggradsdjur, de är växelvarma och de flesta arter andas med gälar.

Fiskarna känner sin omgivning och reagerar på den på ett artspecifikt sätt. Fiskar, liksom andra ryggradsdjur har fem sinnen: syn-, hörsel-, smak-, doft-, och känselsinne. Utöver dessa har fisken ett sidolinjeorgan som gör att fisken kan känna tryckförändringar i vattnet. Sidolinjen syns som ett streck längs fiskens sida. Fisken använder sidolinjeorganet bland annat för att jaga byten och simma i stim.

Fisk är hälsosamt!

Fisk är ett mångsidigt och hälsosamt livsmedel som innehåller rikligt med proteiner, vitaminer och mineraler. Det rekommenderas att man ska äta fisk två gånger i veckan och variera mellan olika arter.

Lär dig mer om fisk

Att känna igen olika fiskar är inte alltid lätt, du kan ta hjälp av vår artbestämningshandbok.

I Fiskbingot kan familjens minsta ta sig an roliga fiskrelaterade uppgifter.  

Mer om fisk i skolundervisningen finns samlat på undervisningsmaterial -sidan. På sidan hittar du allt från diaserier till uppgifter och spel, för både lågstadier och högstadier.

Nationella fiskedagen och fiskmarknader

Du kan bekanta dig med fisk på olika evenemang och fiskmarknader som ordnas runt om i Finland. Den nationella fiskdagen som ordnas årligen är ett evenemang riktat till barn och unga. På nationella fiskedagen får barn och unga bekanta sig med fisk, fiske och fisk som mat.