Search
Close this search box.

Finlands fiskar

Det har hittills påträffats 109 fiskarter i Finland. Bland de mer exotiska observationerna finns en sillhaj från år 1871. De senaste nykomlingarna på listan är östlig skäggtömmad smörbult och amursömnfisk, bägge påträffade år 2022.

Cirka 70 fiskarter hör permanent hemma i Finland och av dessa är 20 arter rätt så lätt att få som fångst. Fiskarnas utbredning varierar i vårt avlånga land, i södra Finland finns påträffas det fler fiskarter än i norr. En del fiskarter lever endast i havet. Å andra sidan möjliggör den låga salthalten i Östersjöns att många sötvattensarter klar sig i våra havsområden. I vår Ahven.net -nätbutik kan du kolla in olika fiskaffischer som vi har till salu.  

 Genom att klicka på bilderna nedan hittar du mer artspecifik information om en del av våra finska fiskarter. På undersidorna hittar du information om artens utbredning, beteende och tips på matlagning! 

Artvis fakta (klicka på bilden!)

Finlands Fiskar (c) Ahven.net. Uppdaterad 1/2023