Centralförbundet ger ut två branschtidningar med långa anor. På svenska Fiskeritidskrift för Finland och på finska Suomen Kalastuslehti.

Fiskeritidskrift för Finland

Fiskeritidskrift för Finland är en tidskrift för vattenägare, aktiva inom delägarlag och fiskeriområden, yrkesfiskare samt överlag alla som är intresserade av fisk och fiske. Fiskeritidskrift är tidningen för dig som vill hållas uppdaterad med vad som händer inom fiskeribranschen. Tidningen innehåller bland annat artiklar om fiskevård, nyttjandet av fiskstammar och den  färskaste forskningen om fiske och miljö. Utkommer med fyra fullspäckade nummer per år.

I Fiskeritidskrifts mediakort hittar du tidningens utgivningstidtabell och annonseringspriser. Du kan beställa ett provnummer per e-post. Våra tidningars pris- och beställningsuppgifter finns i vår nätbutik.

Nummer 1/2019 innehåller bland annat följande:

– Dyr nota för tjuvfiske
– Märkta fiskar
– Fiskeriområdespusslet läggs bit för bit
– Kaskö satsar på strömming
– Säljakt på Bottenvikens isar
– Storspigg – boven bakom Östersjöns fortsatt svaga gäddbestånd
– Klimatdiskussionen omfattar också fiskerifältet
– Minska matsvinnet
När ålen blev big business

Suomen Kalastuslehti

Suomen Kalastuslehti som utkommer med åtta nummer per år är Fiskeritidskrifts finskspråkiga motsvarighet.
Beställningsuppgifter och pris
Kalastuslehtis mediakort 2019