Centralförbundet ger ut två branschtidningar med långa anor. På svenska Fiskeritidskrift för Finland och på finska Suomen Kalastuslehti.

Fiskeritidskrift för Finland

Fiskeritidskrift för Finland är en tidskrift för vattenägare, aktiva inom delägarlag och fiskeriområden, yrkesfiskare samt överlag alla som är intresserade av fisk och fiske. Fiskeritidskrift är tidningen för dig som vill hållas uppdaterad med vad som händer inom fiskeribranschen. Tidningen innehåller bland annat artiklar om fiskevård, nyttjandet av fiskstammar och den  färskaste forskningen om fiske och miljö. Utkommer med fyra fullspäckade nummer per år. 

I Fiskeritidskrifts mediakort hittar du tidningens utgivningstidtabell och annonseringspriser. Du kan beställa ett  provnummer per e-post. Våra tidningars pris- och beställningsuppgifter finns i vår nätbutik.

Nummer 1/2019 innehåller bland annat följande:

– Fladornas rike
– Var finns abborren?
– Delägarlag – är ni redo för det nya?
– E-tjänster för fiskeriområden
– Öring – den viktiga uppföljningen
– Yrkesfiskets fångster
Personporträttet – nästan 40 år för fiskets väl
– 10 fakta om lake
– Lagsplaten

Suomen Kalastuslehti

Suomen Kalastuslehti som utkommer med åtta nummer per år är Fiskeritidskrifts finskspråkiga motsvarighet.
Beställningsuppgifter och pris
Kalastuslehtis mediakort 2019