Centralförbundet ger ut två branschtidningar med långa anor. På svenska Fiskeritidskrift för Finland och på finska Suomen Kalastuslehti.

Fiskeritidskrift för Finland

Fiskeritidskrift för Finland är en tidskrift för vattenägare, aktiva inom delägarlag och fiskeriområden, yrkesfiskare samt överlag alla som är intresserade av fisk och fiske. Fiskeritidskrift är tidningen för dig som vill hållas uppdaterad med vad som händer inom fiskeribranschen. Tidningen innehåller bland annat artiklar om fiskevård, nyttjandet av fiskstammar och den  färskaste forskningen om fiske och miljö. Utkommer med fyra fullspäckade nummer per år.

Fiskeritidskrifts mediakort 2021 hittar du tidningens utgivningstidtabell och annonseringspriser. Du kan beställa ett provnummer per e-post. Våra tidningars pris- och beställningsuppgifter finns i vår nätbutik.

Nummer 2/2021 har utkommit i majoch innehåller bland annat följande artiklar:

  • Med fiske som drömyrke
  • Fiske är IN
  • Jättesiklöja och andra rekord
  • Hur väcka delägarlag ur Törnrosasömn?
  • Baltic Fish – vill sätta braxen på tallriken
  • Ultraljudssändare ger info om ålarnas vandring
  • Varierande mängd mikroplaster i fisk
  • Ett slag för norsen
  • Fiskerirådgivning i 130 år – Nylands och Ålands Fiskarförbund
  • Överlevnaden av lax som frisläppts från pontonryssjor

För att fira fiskerirådgivningen 130 år bjuder vi på nummer 1/2021 som gratis nättidning. Dyk ner i fiskarnas värld här.

Vi får bidrag från Konstsamfundet för utgivandet av Fiskeritidskrift för Finland.

Suomen Kalastuslehti

Suomen Kalastuslehti som utkommer med åtta nummer per år är Fiskeritidskrifts finskspråkiga motsvarighet.
Beställningsuppgifter och pris