Tidningar

Centralförbundet för Fiskerihushållning ger ut två branschtidningar med långa anor. På svenska Fiskeritidskrift för Finland och på finska Suomen Kalastuslehti.

Fiskeritidskrift för Finland

Fiskeritidskrift för Finland är en tidning för vattenägare, aktiva inom delägarlag och fiskeriområden, yrkesfiskare samt överlag alla som är intresserade av fisk och fiske. Fiskeritidskrift är tidningen för dig som vill hållas uppdaterad med vad som händer inom fiskeribranschen. Tidningen innehåller bland annat artiklar om fiskevård, nyttjandet av fiskstammar och den färskaste forskningen om fiske och miljö. Tidningen utkommer med fyra fullspäckade nummer per år.

Fiskeritidskrifts mediakort 2023 hittar du tidningens utgivningstidtabell och annonseringspriser. Du kan beställa ett provnummer per e-post. Fiskeritidskrifts pris- och beställningsuppgifter hittar du här.

Vi får bidrag från Konstsamfundet för utgivandet av Fiskeritidskrift för Finland.

Suomen Kalastuslehti

Suomen Kalastuslehti som utkommer med åtta nummer per år är Fiskeritidskrifts finskspråkiga motsvarighet.