Centralförbundet ger ut två branschtidningar med långa anor. På svenska Fiskeritidskrift för Finland och på finska Suomen Kalastuslehti.

Fiskeritidskrift för Finland

Fiskeritidskrift för Finland är en tidskrift för vattenägare, aktiva inom delägarlag och fiskeriområden, yrkesfiskare samt överlag alla som är intresserade av fisk och fiske. Fiskeritidskrift är tidningen för dig som vill hållas uppdaterad med vad som händer inom fiskeribranschen. Tidningen innehåller bland annat artiklar om fiskevård, nyttjandet av fiskstammar och den  färskaste forskningen om fiske och miljö. Utkommer med fyra fullspäckade nummer per år.

Fiskeritidskrifts mediakort 2021 hittar du tidningens utgivningstidtabell och annonseringspriser. Du kan beställa ett provnummer per e-post. Våra tidningars pris- och beställningsuppgifter finns i vår nätbutik.

Nummer 4/2020 har utkommit i december och innehåller bland annat följande artiklar:

  • Ta tillvara fiskrom – vinterhalvårets superfood
  • Svartån öppnas upp för vandringsfisk
  • Kvinnan på Svenskfinlands norra utpost
  • Ska man mata havsörn eller inte?
  • Vad då för ismete?
  • Intensifierad fiskeövervakning längs kusten
  • Gemensam fiskeripolitik och spårbarhet
  • Fiskare sökes
  • Skarv & abborre

Vi får bidrag från Konstsamfundet för utgivandet av Fiskeritidskrift för Finland.

Suomen Kalastuslehti

Suomen Kalastuslehti som utkommer med åtta nummer per år är Fiskeritidskrifts finskspråkiga motsvarighet.
Beställningsuppgifter och pris