Search
Close this search box.

Undervisningsmaterial

Fisk lämpar sig ypperligt i skolundervisningen. Man kan börja med att meta och artbestämma fiskarna. Information om våra vanligaste fiskarter hittar du här. Sedan kan man öppna fisken och undersöka hur den ser ut på insidan. Samtidigt kan man passa på att åldersbestämma fisken. Att ta reda på hur gammal fisken är ett detektivjobb som man kan göra med hjälp av vår Ålderbestämningsbroschyr.

Vi har också två diaserier riktade till lärare. I Fakta m fisk- diaserien presenteras finska fiskarter och i Tillred mat av din fisk-diaserien finns läckra recept. Fiskfrågetävling för lågstadier och Fiskefrågetävling för högstadier kan användas i timundervisningen. Frågetävlingen inkluderar även svarsmaterialet för lärarna.  Fiskfrågetävlingens uppgifter kan även göras på nätet.

Att spela memory är säkert bekant för de flesta från barndomen. Nu kan du spela Fiskmemory eller en Fiskfrågesport på nätet.

I den finskspråkiga videon Kalastus, enemmän kuin harrastus -videon berättar två ungdomar om fisk som hobby. Videon lämpar sig bra som en introduktion till ämnet.