Hur bli fiskeövervakare?

För att bli fiskeövervakare måste man uppfylla kraven i 12 kapitlet i lagen om fiske. Kraven är rättshandlingsförmåga, tillförlitlighet och redbarhet, att man är lämplig för uppdraget och att man med godkänt resultat har avlagt fiskeövervakningsprovet.

Den som uppfyller dessa krav kan ansöka om att godkännas som fiskeövervakare. Ansökningen riktas till NTM-centralen. Om ansökningen godkänns får fiskeövervakaren ett fiskeövervakningskort. Numera kan man ansöka om godkännande som fiskeövervakare eller anmäla sig till fiskeövervakningsprov via NTM-centralens elektroniska blankett. För den som studerar till provet på egen hand rekommenderar vi Fiskeövervakarens handbok. 

Förutom att ha beviljats fiskeövervakningskort behöver fiskeövervakaren fullmakt att övervaka ett givet område. Fullmakten kan ges av ett fiskeriområde, en vattenägare eller NTM-centralen. På statens vatten fungerar Forststyrelsen som ägare.

Fiskeövervakare behöver fullmakt

Fiskeövervakaren får endast övervaka de vatten till vilka hen har fullmakt.

Det fiskeriområde eller den vattenägare som befullmäktigat en fiskeövervakare ska inom två månader meddela NTM-centralen om fullmakten.

Vid fiskeövervakning ska fiskeövervakaren ha med sig fiskeövervakningskortet samt fullmakten. Det blåa signumet (tygmärket) ”Kalastuksenvalvoja – Fiskeövervakare” ska vara synligt fäst på kläderna.

Fiskeövervakningskurser år 2022

De första fiskeövervakarna i enlighet med den nya lagen om fiske godkändes i början av 2012 efter att ha avlagt godkänt prov. Enligt lagen är godkännandet i kraft tio år, varefter fiskeövervakaren måste avlägga sitt prov på nytt vid NTM-centralen.

Centralförbundet för Fiskerihushållning ordnade under hösten 2021 i samarbete med sina regionala medlemsförbund fiskeövervakningskurser, vid vilka det även var möjligt att avlägga NTM-centralens fiskeövervakarprov. Även under 2022 ordnas liknande kurser, vi uppdaterar dem an efter på den här sidan samt i vår evemangskalender.  

Kurserna och provet är avsett för både nya fiskeövervakare samt de fiskeövervakare som behöver förnya sitt godkännande. Kursen är samma för bägge grupper

Anvisningar och modeller