Search
Close this search box.

Hur bli fiskeövervakare?

För att bli fiskeövervakare måste man uppfylla kraven i 12 kapitlet i lagen om fiske. Kraven är rättshandlingsförmåga, tillförlitlighet och redbarhet, att man är lämplig för uppdraget och att man med godkänt resultat har avlagt fiskeövervakningsprovet.

Den som uppfyller dessa krav kan ansöka om att godkännas som fiskeövervakare. Ansökningen riktas till NTM-centralen. Om ansökningen godkänns får fiskeövervakaren ett fiskeövervakningskort. Numera kan man ansöka om godkännande som fiskeövervakare eller anmäla sig till fiskeövervakningsprov via NTM-centralens elektroniska blankett. För den som studerar till provet på egen hand rekommenderar vi Fiskeövervakarens handbok. 

Förutom att ha beviljats fiskeövervakningskort behöver fiskeövervakaren fullmakt att övervaka ett givet område. Fullmakten kan ges av ett fiskeriområde, en vattenägare eller NTM-centralen. På statens vatten fungerar Forststyrelsen som ägare.

Fiskeövervakaren behöver fullmakt

Fiskeövervakaren får endast övervaka de vatten till vilka hen har fullmakt.

Det fiskeriområde eller den vattenägare som befullmäktigat en fiskeövervakare ska inom två månader meddela NTM-centralen om fullmakten.

Vid fiskeövervakning ska fiskeövervakaren ha med sig fiskeövervakningskortet samt fullmakten. Det blåa signumet (tygmärket) ”Kalastuksenvalvoja – Fiskeövervakare” ska vara synligt fäst på kläderna.

Fiskeövervakningskurser år 2024

Vi samt våra medlemsförbund kommer under året att ordna ett antal fiskeövervakningskurser. Kurserna och provet är ofta avsedda för både nya fiskeövervakare samt de fiskeövervakare som behöver förnya sitt godkännande. Här nedan listar vi årets kurser an efter att datum slåtts fast.

Kommande fiskeövervakningskurser 2024:

 

  • 3.9. Kuopio – jatkokoulutus (mer information senare)
  • 4.9. Rovaniemi – jatkokoulutus (mer information senare)

 Fiskeövervakningskurs på nätet

Vi har publicerat en nätkurs i åtta delar på vår Youtube -kanal i februari 2024. Det här är kursen för dig som vill studera till fiskeövervakningsporovet i lugn och ro och i egen takt.

Del 1. Fiskeövervakarens behörighetsv…  
Del 2 – Fiskeövervakarens befogenheter  
Del 3 – Fiskerilagstiftning och fiske…     
Del 4 – Brott och straff i fiskeöverv…  
 
Del 5 – Förvaltningslagstiftningen i …  

Del 6 – Samarbete med myndigheter  
Del 7 – Kundbetjäning  
Del 8 – Säkerhet på vatten och is