Två fiskeövervakare ute på isen

För att bli fiskeövervakare måste man uppfylla kraven i 12 kapitlet i lagen om fiske. Kraven är rättshandlingsförmåga, tillförlitlighet och redbarhet, att man är lämplig för uppdraget och att man med godkänt resultat har avlagt fiskeövervakningsprovet.

Den som uppfyller dessa krav kan ansöka om att godkännas som fiskeövervakare. Ansökningen riktas till NTM-centralen. Om ansökningen godkänns får fiskeövervakaren ett fiskeövervakningskort.

Förutom fiskeövervakningskort behöver fiskeövervakaren fullmakt att övervaka ett givet område. Fullmakten kan ges av ett fiskeriområde, en vattenägare eller NTM-centralen. På statens vatten fungerar Forststyrelsen som ägare.

Fiskeövervakare behöver fullmakt

Fiskeövervakaren får endast övervaka de vatten till vilka hen har fullmakt.

Det fiskeriområde eller den vattenägare som befullmäktigat en fiskeövervakare ska inom två månader meddela NTM-centralen om fullmakten.

Vid fiskeövervakning ska fiskeövervakaren ha med sig fiskeövervakningskortet samt fullmakten. Det blåa signumet (tygmärket) ”Kalastuksenvalvoja – Fiskeövervakare” ska vara synligt fäst på kläderna.