Enligt lagen om fiske från 2016 delas vattenområdena in i fiskeriområden, oberoende av ägandeförhållanden och administrativa gränser. Fiskeriområdet utgörs av ett ur fiskeriekonomiskt perspektiv tillräckligt stort sammanhängande område där man kan ta hänsyn till vandringsfiskarnas livscykel och möjligheterna att organisera fisket ändamålsenligt.    

Fiskeriområdena, sammanlagt 118 stycken, inleder sin verksamhet i början av 2019.