Enligt lagen om fiske från 2016 delas vattenområdena in i fiskeriområden, oberoende av ägandeförhållanden och administrativa gränser. Fiskeriområdet utgörs av ett ur fiskeriekonomiskt perspektiv tillräckligt stort sammanhängande område där man kan ta hänsyn till vandringsfiskarnas livscykel och möjligheterna att organisera fisket ändamålsenligt.    

Fiskeriområdena, sammanlagt 118 stycken, har inlett sin verksamhet i början av år 2019.

Fiskeriområdenas verksamhetsledare får via datasystemet Kalpa tillgång till fastighetsuppgifter och hjälpmedel för nyttjande- och vårdplaneringen. Anvisningar på finska och blankett för ansökan om användarlösen finns på vår finska internetsida: https://ahven.net/kalatalousalueet/