Search
Close this search box.

Kräftfiske

Kräftfiske är främst fritidsfiske och på våra vatten rör sig årligen uppskattningsvis 100 000 kräftfiskare. Flodkräftan och den ursprungligen nordamerikanska signalkräftan har en stor betydelse för fiskerihushållningen i våra sjöar. Bästa förutsättningar för kommersiellt kräftfiske finns vid de stora signalkräftsjöarna. De årliga signalkräftfångsterna uppgår till cirka 3–4 miljoner kräftor och flodkräftfångsterna till 1–2 miljoner kräftor.

Kräftfiske och fisketillstånd

Kräftfiske kräver alltid tillstånd av vattenägaren och 18–64-åringar ska avlägga fiskevårdsavgiftKräftfiskesäsongen börjar den 21.7 klockan 12 och fortsätter fram till slutet av oktober. Kräftmjärdarna ska märkas med flöten som når minst 5 cm ovanför vattenytan och ska förses med kräftfiskarens namn och kontaktuppgifter.

Sprid inte kräftpest!

Kräftpesten är det största hotet för kräftorna och kräftfisket. I Finland förekommer två typer av kräftpest: flodkräftpest (As-typ) och signalkräftpest (PS1-typ). Om du upptäcker kräftpest ska observationen genast anmälas till Livsmedelsverket och döda kräftor ska skickas dit för analys (tilläggsuppgifter och anmälningsanvisningar).

Kräftpesten måste motarbetas. Man måste behandla sina kräftfiske-, transport- och hanteringsredskap genom att torka, desinficera eller frysa ner dem innan man flyttar dem från ett vatten till ett annat. Om man flyttar båten som används för fiske mellan olika vatten, måste man låta båten torka ordentligt i solen innan man flyttar den. Att förvara kräft- och fiskeredskapen i uteförråd över vintern räcker för att döda kräftpestsporerna. Betesfisken ska alltid komma från det vattenområde i vilket man fiskar kräftorna. Fisk från andra vatten måste frysas ner före användning.

Flodkräfta

Flodkräftan klassificerades som en akut hotad art i den nationella hotbedömningen i mars 2019. På grund av hotklassificeringen har flodkräftan getts ett skyddsvärde i enlighet med Jord- och skogsbruksministeriets förordning. Skyddsvärdet måste erläggas om man tar flodkräfta som fångst under dess fredningstid. Om man får en flodkräfta under fredningstid ska man omedelbart släppa tillbaka den, levande eller död.

Signalkräfta

Signalkräftan togs upp på EU:s lista över skadliga främmande arter år 2015. Som en skadlig främmande art får man varken plantera eller odla den. Man får inte heller flytta signalkräfta inom eller mellan olika sjöar.

 

Kräfta broschyr

 

Lär dig mer om kräftor
Var bor kräftorna? Hur fortplantar de sig? Hur skiljer man på honor och hanar? Läs mer i  vår kräftbroschyr.