Search
Close this search box.

Nationella fiskedagen

Den nationella fiskedagen är ett landsomfattande evenemang riktat till barn. Den nationella fiskedagen vill på ett mångsidigt sätt främja fiske och fisk som mat, samt få barn och unga intresserade av fiske. Den nationella fiskedagen ordnas år 2024 onsdagen den 15 maj. Dagen ordnas nu för nittonde gången och stommen utgörs av olika regionala evenemang.

Den nationella fiskedagen ordnas i samarbete med riksdagens fiskeklubb, Jord- och skogsbruksministeriet och Centralförbundet för Fiskerihushållning och dess regionala medlemsförbund. Finlands 4H, Fiskbranschens tidningar, fiskeredskapstillverkare och -importörer fungerar som samarbetsparter. Dagen finansieras ur Jord- och skogsbruksministeriets fiskevårdsavgiftsmedel.

Skolklassernas fiskbongningstävling

Skolklassernas fiskbongningstävling ordnas under samma vecka som den nationella fiskedagen, den 13–17.5.2024. Tävlingen går ut på att en skolklass under veckans gång ska försöka bonga så många fiskarter som möjligt. Den klass som fått ihop flest fiskarter vinner och belönas med fiskeredskap för hela klassen. Därtill lottas det ut andra fina priser bland alla deltagande klasser.

Tilläggsuppgifter ges av informatör Tapio Gustafsson tel. (09) 6844 5914.

Samarbetsparter är Kuusamon Uistin, Finlandia Uistin, Daiwa, OPM, Abu Garcia och Rapala.