Search
Close this search box.

Beställ Fiskeritidskrift för Finland

Med blanketten nedan kan du prenumerera på Fiskeritidskrift för Finland åt dig själv, som gåva, eller för flera personer åt gången. Prenumerationen börjar automatiskt i början av året. Om det redan hunnit utkomma tidningar under det pågående året när beställningen görs, skickar vi dem per post åt prenumeranten.

Fiskeritidskrift för Finland är en tidskrift för vattenägare, aktiva inom delägarlag och fiskeriområden, yrkesfiskare samt överlag alla som är intresserade av fisk och fiske. Fiskeritidskrift är tidningen för dig som vill hållas uppdaterad med vad som händer inom fiskeribranschen. Tidningen innehåller bland annat artiklar om fiskevård, nyttjandet av fiskstammar och den färskaste forskningen om fiske och miljö. Tidningen utkommer med fyra fullspäckade nummer per år.

I Fiskeritidskrifts mediakort 2024 hittar du tidningens utgivningstidtabell och annonseringspriser. Adressändringar kan du göra per e-post eller genom att ringa nummer (09) 6844 590.

Prenumerera på Fiskeritidskrift för 2024 (inkl. moms 10 %)

  • Fortlöpande prenumeration 40 €/ år 2024 (papperstidning + digital tidning samt tidningsarkiv)
  • Tidsbunden prenumeration 41 €/ år 2024 (papperstidning + digital tidning samt tidningsarkiv)
  • Digital tidning 27 €/ år. Den digitala tidningen beställs direkt via Lehtiluukku
Till prenumerationen på papperstidningen hör digitala läsrättigheter samt tillgång till vårt digitala tidningsarkiv i Lehtiluukku. Gör såhär för att ta de digitala läsrättigheterna i bruk.

Dataskyddsbeskrivning Centralförbundet för Fiskerishuhållning.