Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Ställvis många som fiskar olovligt – en samvetsgrann fiskare har fisketillstånden i skick och märker sina redskap rätt  

Kalastuksenvalvoja tarkastaa kalanpyydyksen ja jättää siihen viestimerkin.

Semestersäsongen har börjat och många gillar att fiska under sommarlovet. Fiskeövervakarna har redan varit i farten och kommer att fortsätta sitt arbete hela sommaren. Centralförbundet för Fiskerihushållning vill påminna alla som beger sig ut för att fiska om att skaffa behövliga fisketillstånd och märka sina redskap rätt.

Fiskerihushållningscentralen i Kajanaland och Forststyrelsens jakt- och fisketjänster övervakade fisket i Kuhmo den 14–15.6. Under två dagar granskades sammanslaget 133 fiskeredskap och man mötte nio fiskare. Alla fiskare hade sina tillstånd i skick, men 36 av redskapen förseddes med en anmärkning. Största delen av anmärkningarna gällde bristfällig utmärkning av redskapet eller att det saknades kontaktuppgifter till den som lagt ut redskapet.

– Sammanfattningsvis kan man säga att tillståndsfrågorna var i gott skick och att märkningen av fiskeredskap har förbättrats år för år, säger fiskerirådgivare Marko Salminen från fiskerihushållningscentralen i Kajanaland.

Helt lika bra står det inte till i Norra Savolax, där de lokala fiskeövervakarna i början av sommaren höll ett gemensamt möte med polisen, Forststyrelsen och NTM-centralen, för att planera hur man kan skärpa fiskeövervakningen.

I fiskeriområdet Rautalammen reitti hade 27 procent av de fiskare som kontrollerades förra året inte betalat fiskevårdsavgiften, förklarar Sami Kurenniemi, verksamhetsledare för fiskerihushållningscentralen i Norra Savolax och själv också fiskeövervakare.

18–69-åriga fiskare ska betala fiskevårdsavgift

Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är avgiftsfria allmänna fiskerättigheter, för vilka man inte behöver tillstånd. För allt annat fiske måste 18–69-åringar betala fiskevårdsavgift. Betalningsskyldigheten gäller dock inte personer som är födda 1958 eller tidigare.

Efter att ha betalat fiskevårdsavgiften kan man fiska med ett spö och ett drag i så gott som hela landet. Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske på Åland, i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk och inte heller på områden där fiske förbjudits av NTM-centralerna. Du hittar områden där det råder fiskeförbud på adressen Kalastusrajoitus.fi.

Du kan betala fiskevårdsavgiften i nätbutiken Eräluvat.fi, via Forststyrelsens tjänstenummer 020 69 2424 eller i Forststyrelsens naturum. Du kan också ladda ner appen Eräluvat på din mobil och betala fiskevårdsavgiften den vägen. Fiskevårdsavgiften för ett år kostar 47 euro, för sju dygn 16 euro och för ett dygn 6 euro.

För övrigt fiske ska man utöver fiskevårdsavgiften ha fisketillstånd av vattenområdets ägare. Detta gäller bland annat fiske med stående redskap (nät, katsor, ryssjor), kräftfiske och fiske med fler än ett spö och drag.

Var kan jag köpa vattenägarnas fisketillstånd?

Information om lokala fisketillstånd kan hittas på delägarlagens och fiskeriområdenas sidor. Många fiskeriområden har nätsidor med information om lokala fisketillstånd. Du kan kolla fiskeriområdena och deras kontaktuppgifter via fiskeriområdeskartan.

Du kan också få hjälp med att hitta fisketillståndsförsäljare från de regionala fiskerihushållningscentralerna eller fiskarförbunden. Därtill har kommunerna och städerna ofta information på sina nätsidor om fiskelov till deras egna vatten. En del vattenägare säljer sina fisketillstånd via olika nätbutiker för fisketillstånd.

Så här märker du dina redskap rätt

Att märka sina fiskeredskap rätt är också en fråga om sjösäkerhet. Med följande tips kommer du redan långt.

1) På områden som används för sjötrafik ska fiskeredskap märkas ut med en flagga, som fästs på en minst 1,2 m hög stång. Flaggan ska vara kvadratisk och minst 20 cm hög och bred. Stången ska förses med en minst 2 centimeter hög reflex. 

2) Ytnät (ligger närmare än 1,5 meter från ytan) ska på områden som används för sjötrafik märkas ut med dubbla flaggor. Stången ska förses med en minst 2 centimeter hög reflex.

3) På övriga områden kan redskapen förses endera med flöten, som måste nå minst 15 centimeter ovanför ytan, eller med en mindre flagga och flaggstång.

4) Kom ihåg dina kontaktuppgifter. Redskapen ska förses med fiskarens namn- och kontaktuppgifter samt märke som anger fiskerätt. Dessa fästs vid stången eller flötet.

Noggrannare anvisningar om hur man märker redskapen så att de fyller kraven i förordningen om fiske hittar du i Centralförbundet för Fiskerihushållnings Märk dina redskap rätt -broschyr.

Tilläggsuppgifter om fiskeövervakning, fisketillstånd och redskapsmärkning:

Fiskerirådgivare Marko Salminen
Kainuun kalatalouskeskus
Tel. 044 028 4999

Verksamhetsledare Sami Kurenniemi
Pohjois-Savon Kalatalouskeskus
Tel. 0400 251 826

Informatör Tapio Gustafsson
Centralförbundet för Fiskerihushållning
Tel. 044 493 1457