Search
Close this search box.

Databas över publikationer

Med den här blanketten kan du söka information om publikationer utgivna av Centralförbundet för Fiskerihushållning (och föregångaren Fiskeriföreningen i Finland) samt artiklar publicerade i våra tidningar. Databasen omfattar våra 130 verksamhetsår. Hittar du något som intresserar dig, kan du komma och bekanta dig med materialet på vårt kontor i Malm, Helsingfors. Du kan också fråga om skanning eller kopiering via vårt kontor, tel. 09 6844590, kalastus@ahven.net.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information