Fisketurism

Världens vattenrikaste land Finland erbjuder mångsidiga möjligheter till fiske efter olika arter. Hela 10 % av vårt lands yta är täckt av vatten. Därtill bidrar fyra årstider till att vi har ett verkligt mångsidigt fiske. Fisketursimen är en växande del av Finlands turism.

Den nationella fisketurismportalen FishingInFinland.fi fungerar som en fisketuristguide till de tusen sjöarnas land. Portalen presenterar Finland som destination för fisketurism på 10 olika språk.  Fiskeplatser, fisketurismföretag och fiskarter presenteras i portalen mångsidigt både regionalt och med kartor.

Välkommen och stig in i fisketurismens värld!